Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Sádra v zubní laboratoři

Sádra v zubní laboratoři

V sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a jak se vyrábí jednotlivé druhy? Kolik druhů sáder používáme? Jaká sádra je vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o správném postupu přípravy a míchání sádry, správném odlití otisků. Na závěr i ukážeme správné dokončení modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 minut.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: stomatologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry | příloh: 1 | zobrazeno: 14091x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2279x | publikováno: 26.2.2015

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

 Tento článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. Vybudování střediska panem Alešem Bártou v Keňské vesničce Itibo bylo nedávno zfilmováno ve snímku Daleko za sluncem (Far Beyond the Sun, 2015). Práci v Itibu lze doporučit všem, kteří chtějí zjistit, jak lze provozovat medicínu v jiných podmínkách něž jaké známe z našich končin.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zkušenosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2043x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 12279x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začín.. .. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících z.. .. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubníc.. ..klíčová slova: krvácející zubní .. ..klíčová slova: zubní.. ..klíčová slova: zubní dřeň..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné tre.. .. [?] Licence Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí 12.4.2019 1.75 MB uživatel vz.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, b..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Pr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas zubní kosti 31.12.2010 4.11 MB uživatel vzdělávací sít..

Soubor přednášek z anatomie
.. systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory.. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor př..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí ly.. ..klíčová slova: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a ..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa .. .. citlivé [?] Licence Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby 7.4.2016 kdokoli .. ..klíčová slova: dřeň, separátor, transplantace kostní d..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických od.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytro..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity.. .. biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství 12.4.2019 1.33 MB uživatel vzdělávací .. ..klíčová slova: zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina,..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí ro.. .. která se zabývá mimo jiné onemocněním kostní dřeně. Materiál k patomorfologickému vyšetření kostní .. ..klíčová slova: patologie, kostní dřeň..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle .. .. citlivé [?] Licence Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 přístup ř..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence ko.. .. korunek výrazně šetří tvrdé zubní tkáně, zubní dřeň a gingivu. Materiály, které lze použít pro výr..

Genetika v zubním lékařství
.. text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a pozn.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Genetika v zubním lékařství 12.3.2015 1.22 MB uživatel vzdělávací ..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvlášt.. .. citlivé [?] Licence Základní nástroje v zubním lékařství 7.4.2016 kdokoli – Př..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podkla.. .. citlivé [?] Licence Základy neurověd pro zubní lékařství 28.3.2011 7.25 MB uživatel vzdělávací s..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třet..

Obecná histologie
.. ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských studijních ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magi.. .. těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a označují se obvykle jako &bd..

Výukový atlas zubů člověka
.. výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se stu.. .. k tématu s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství. Výukový atlas zubů člověka je tvořen..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uvedených param.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň,..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní.. .. předpokládat, že některé vlivy budou více vyjádřeny možností lokálního působení. Při diagnostice těc..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. implantátů. Zřetel je potřeba brát na hloubku zubního oblouku ve spojitosti s implantáty.   ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-05-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].