Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Dysfunkční děložní krvácení

Dysfunkční děložní krvácení

Učební text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských fakultách. Přehledně shrnuje problematiku dysfunkčního děložního krvácení a je zpracován pomocí technologie FlipViewer. Tato technologie umožňuje individuální práci s digitálním textem, jako je např. zvýraznění pasáží, vkládání vlastních poznámek a uložení na paměťové médium.

 
autor: Radovan Pilka | LF UP | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: abnormální děložní krvácení | příloh: 2 | zobrazeno: 4737x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
.. gely jsou vhodné pro stavění sulkulárního krvácení před otiskováním, po gingivektomii při zho.. ..klíčová slova: Retrakční vlákna, subgingivání výplně, pulpální krvácení..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult.. .. Související články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. Křeče 23.9.2014 60.81 KB kdokoli – Krvácení 23.9.2014 51.59 KB kdokoli – NPB.. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, as..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a př.. .. kdokoli – Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici 28.1.2013 kdokoli – Test..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie.. .. řízen na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na exter..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. a VFN Související články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Cévní chirurgie
.. století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, který cév..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). ..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvácení z mozkového aneuryzmatu a ošetření piální arter.. .. u pacientky s traumatickým akutním subdurálním krvácením. Chronický subdurální hematom – tr.. ..klíčová slova: malformace, subarachnoidální krvácení, aneuryzma, clipping, coiling, awake resekce,..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Test na okultní krvácení v zažívacím traktu 6.11.2009 77.13 KB uživatel vz..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. úchopu tkáně a zároveň stavění jakéhokoliv krvácení v operačním poli. První video je věnováno nást..

eOtorinolaryngologie
.. anatomie splanchnokrania 15.6.1-5 Akutní krvácení v ORL 15.6.6 Embolizace větví zevní karotidy ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. akutní cholecystitida, peptický vřed, krvácení do GIT, akutní apendicitida. Hrudní chirurgie D..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. hypertenze, neurotraumatologie, mozkové krvácení, SAK, epileptochirurgie, funkční neurochirurgie, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].