Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Paliativní péče
.. paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s po.. ..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba boles.. ..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bole..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. nákladné a neefektívne, ale podstatne sa zníži kvalita života pacientov. Ak stratia všeobecní lekári svo.. .. nie síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečn.. .. zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym .. .. odpovede zdravotného systému štátu na záchranu života a zdravia jednotlivých občanov i populačných cel..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. závažné následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka st.. .. následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej k..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. při krátkodobé kultivaci choriových klků. Kvalita chromosomů získaných tímto postupem je nižší než .. .. je prováděno obvykle jednou během postnatálního života, tzn. počínaje narozením a v průběhu celého živo..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje .. .. pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho ko.. .. otázky, ktoré súvisia so začiatkom ľudského života 15.2.2016 441.67 KB ktokoľvek – – ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. ošetrovateľskú prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej za..

Obecná histologie
.. s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kvalita odpovídají jiným histologickým atlasům, které jso..

Klinické doporučené postupy I a II
.. postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními dop..

Extrémní stavy
.. se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, k..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života..

Kazuistika - Tungóza
.. Teprve přechod od ektoparazitického způsobu života (provozovaného blechami, vešmi, či komáry) do nit..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom ..

Databázy v MS Access
.. informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o ..

Cévní chirurgie
.. také má preventivní poslání v oblasti kvality života..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují ..

Psychiatrické vyšetření
.. MB registrovaný uživatel – – průběh života a sociální anamnéza | 9.3.2011 51.63 MB re..

Syndróm nepokojných nôh
.. zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a ko..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. fragmentované válečky kosti) a suboptimální kvalita řezů (tvrdá kost způsobuje trhání a překrývání je..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. v domácom prostredí vo všetkých fázach ľudského života. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje v súl..

Aneuryzma abdominální aorty
.. Jde o vážný akutní stav s přímým ohrožením života. Jediným řešením je rychlá chirurgická nebo endov..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. nejedného človeka často vyvstanú otázky zmyslu života a smrteľnosti. Túto tému som sa rozhodla zaradiť ..

Základy plastickej chirurgie
.. rekonštrukcie nezlučiteľné so zachovaním kvality života, preto plastická chirurgia poskytuje servis aj ..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je doplněný elektronickou verzí diáře kontrol a ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. ale také i ve světě, vedou nezvratně k další kvalitativní změně v ošetřovatelství – zavádění a r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].