Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. ošetrovateľskú prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej za..

Paliativní péče
..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba boles..

Obecná histologie
.. s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kvalita odpovídají jiným histologickým atlasům, které jso..

Klinické doporučené postupy I a II
.. postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními dop..

Databázy v MS Access
.. informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. fragmentované válečky kosti) a suboptimální kvalita řezů (tvrdá kost způsobuje trhání a překrývání je..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. nákladné a neefektívne, ale podstatne sa zníži kvalita života pacientov. Ak stratia všeobecní lekári svo..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. závažné následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka st..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. při krátkodobé kultivaci choriových klků. Kvalita chromosomů získaných tímto postupem je nižší než ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. ale také i ve světě, vedou nezvratně k další kvalitativní změně v ošetřovatelství – zavádění a r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].