Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy pacientky.

 
autor: Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 12183x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Komplexní léčba dekubitů

Komplexní léčba dekubitů

Publikace Komplexní léčba dekubitů je určena jako učební text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se s pacienty s dekubity v rámci své klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně shrnuje současné základní poznatky týkající se klasifikace, tlakových lézí a jejich konzervativní terapie. Důraz je kladen zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost je věnována předoperační přípravě pacienta a prevenci tlakových lézí (dekubitů) ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.

 
autor: Alica Hokynková, Petr Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jakub Holoubek, Filip Černoch | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: dekubitus, proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové plastiky | příloh: 1 | zobrazeno: 879x | publikováno: 11.12.2019 | poslední úpravy: 21.3.2021

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 9247x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Děložní myomy | příloh: 1 | zobrazeno: 2554x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18782x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hypermobility a hypotonie uretry představuje optimální léčebný postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video presentuje uretropexi technikou „inside-out“ pomocí pásky TVTo.

 
autor: Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT, TVTo | příloh: 1 | zobrazeno: 8548x | publikováno: 28.7.2009 | poslední úpravy: 29.9.2011

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3972x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onemocnění žluč..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
..Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý .. ..klíčová slova: cílená léčba, metastatický kolorektální karcinom, metastáze, m..

Zhoubné nádory vulvy
.. patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou mo.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací sítě M..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pánve. Každé .. .. 29.3 MB registrovaný uživatel – – Léčba zlomenin acetabula | 3.3.2011 22.35 MB..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a nee..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická ..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: terapie, inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, pre..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze? Otázka: Pacientka 14 dnů pobývala v Ug.. .. se v tropech a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drob..

Dysfunkční děložní krvácení
.. ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOMPL..

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v souča..

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Léčba mimoděložního těhotenství 11.9.2013 23.43 MB uživ..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
..klíčová slova: hypervolemie, edém, diuretika, infuzní léčba..

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest
.. typy urolitiázy, jejich etiopatogeneza a léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a dia..

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
.. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léč..

Hrudní chirurgie
.. všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeo..

Psychoterapie
..klíčová slova: Léčba, Psychoterapeutické ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, r..

Základy intenzivní medicíny
.. – Hemoragický šok - klinické projevy a léčba 21.3.2006 239 KB registrovaný uživatel – H..

Paliativní péče
..klíčová slova: kvalita života, závěr života, komunikace, léčba..

Kazuistika - Tungóza
.. se v tropech a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drob..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
..klíčová slova: Léčba..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. cvičení [ZLKK041c] Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení [ZLKZ051c] Preventivní zub..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tut..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
..klíčová slova: odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, r..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, n..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortod..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. congenitales Ve výukovém textu „Ponsetiho léčba pedes equinovari congenitales“ jsou..

Poranění pánve a acetabula
.. léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, léčba a komplikace zlomenin..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diagnostika a léčba 28.4.2015 173.72 KB kdokoli – – .. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dos..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].