Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 1501x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 19.3.2020

léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy pacientky.

 
autor: Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 11934x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Komplexní léčba dekubitů

Komplexní léčba dekubitů

Publikace Komplexní léčba dekubitů je určena jako učební text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se s pacienty s dekubity v rámci své klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně shrnuje současné základní poznatky týkající se klasifikace, tlakových lézí a jejich konzervativní terapie. Důraz je kladen zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost je věnována předoperační přípravě pacienta a prevenci tlakových lézí (dekubitů) ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.

 
autor: Alica Hokynková, Petr Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jakub Holoubek, Filip Černoch | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: dekubitus, proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové plastiky | příloh: 1 | zobrazeno: 450x | publikováno: 11.12.2019 | poslední úpravy: 16.12.2019

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 9031x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Děložní myomy | příloh: 1 | zobrazeno: 2391x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18466x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hypermobility a hypotonie uretry představuje optimální léčebný postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video presentuje uretropexi technikou „inside-out“ pomocí pásky TVTo.

 
autor: Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT, TVTo | příloh: 1 | zobrazeno: 8350x | publikováno: 28.7.2009 | poslední úpravy: 29.9.2011

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3426x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 41 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onemocnění žluč..

Paliativní péče
.. aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozho.. ..klíčová slova: kvalita života, závěr života, komunikace, léčba.. ..klíčová slova: kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
..Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý .. ..klíčová slova: cílená léčba, metastatický kolorektální karcinom, metastáze, m..

Zhoubné nádory vulvy
.. patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou mo.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací sítě M..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pánve. Každé .. .. 29.3 MB registrovaný uživatel – – Léčba zlomenin acetabula | 3.3.2011 22.35 MB..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a nee..

Kapitoly z ortopedie
.. a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v kříži, možnosti .. .. a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u postižení končení a páteře &nd..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická ..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: terapie, inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, pre..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze? Otázka: Pacientka 14 dnů pobývala v Ug.. .. naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě bolestivé léze pod nehty 1. a 3. prstu levé dolní kon.. .. se v tropech a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drob..

Dysfunkční děložní krvácení
.. ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOMPL..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a..

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v souča..

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Léčba mimoděložního těhotenství 11.9.2013 23.43 MB uživ..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
..klíčová slova: hypervolemie, edém, diuretika, infuzní léčba..

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest
.. typy urolitiázy, jejich etiopatogeneza a léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a dia..

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
.. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léč..

Termoterapie
.. LTV, masáží, před redresí, trakcí, pro zmírnění bolesti, pro relaxaci, pro ovlivnění pojiva a..

Urgentná medicína pre medikov
.. Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v prednemocničnej etape Akútne stavy v p..

Hrudní chirurgie
.. všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeo..

Psychoterapie
..klíčová slova: Léčba, Psychoterapeutické ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, r..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli &n.. .. kdokoli – Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální t..

Základy intenzivní medicíny
.. – Hemoragický šok - klinické projevy a léčba 21.3.2006 239 KB registrovaný uživatel – H..

Kazuistika - Tungóza
.. se v tropech a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drob..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
..klíčová slova: Léčba..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. cvičení [ZLKK041c] Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení [ZLKZ051c] Preventivní zub..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tut..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, n..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].