Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. publikace a autorská .. ..Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elek.. ..atália .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, ne.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní mě.. ..klíčová slova: á dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a sob.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitá..

Fyzická mobilita a imobilita
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, správny sed, p.. .. synoviálnych kĺbov, základné pohyby kĺbov, značenie pohy.. .. posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, správny sed, polohovanie v s.. ..a.. .. 2.12.2011 231.51 KB ktokoľvek – – Polohy a polohovanie 9.11.2011 1.2 MB ktokoľvek – .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. 231.51 KB ktokoľvek – – Polohy a polohovanie 9.11.2011 1.2 MB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: a,..

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
..ávací .. .. formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně.. ..áhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příč.. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arkt..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné.. ..áška představuje karcinom děložního hrdla - celo.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t..

Perioperační ošetřovatelská péče
..ální učební po.. ..avené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako e.. ..aroslava.. ..a rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi.. .. operace a převozu pacienta na dospávací pokoj Polohování pacienta Antisepse operačního pole I.. ..klíčová slova: ační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
..ální učební po.. ..ační technika v neurochirugii má svá specifika, kte.. ..arek Sova~autor-179992-marek-sova#Pavel Fadrus,.. .. video se týká základních výkonů v neurochirurgii. Na začátku je.. .. Zvláštní pozornost je věnována i problematice polohování a fixace pacienta před neurochirurgickým o.. ..klíčová slova: aniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální he..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. weby~sekce-weby#E-learningové kurzy~sekce-elearning#Ozvučené př.. ..á přednáška je urečna především studentům všeobec.. .. Hodis~autor-35-jiri-hodis#Karolína .. .. pro bakalářské obory Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie An.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: armakologie, farmakoterapie, sympatický nervový s..

Starostlivosť o pomôcky
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. podložky z ovčieho rúna, pomôcky k úprave polohy, pomôcky k zaisteniu bezpečia, pomôcky k zv.. ..a - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava de.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská staro..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
..á.. ..ardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v k.. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Jarmila Potomková, Kateřina .. .. Obecné elektrofyziologické jevy Změny polohy srdce v hrudníku Osobnosti, historie .. ..AH: Informační zdroje pro výuku a studium el.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, EKG, ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
..agogické .. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Konštantín Peško, .. .. fixovaný 4 jednoduchými stehmi. Po zafixovaní polohy terča nasleduje našitie pokračujúcim alebo jed.. ..ansplantácia rohovky Mnohé choroby rohovky,  n.. ..klíčová slova: a, keratoplastika, perforačná k..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská .. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Zdeněk .. .. genetika a aplikace genetiky v diagnostice a léčebně preventivní péči – klinická genetika. Gen.. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].