Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kraniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 1604x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 3499x | publikováno: 2.12.2015

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4085x | publikováno: 13.7.2016

operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3641x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Kapitoly z ortopedie
.. o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bo.. .. z ortopedie. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. .. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u po.. .. artroskopií, indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. ..klíčová slova: bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení konzervativní, léčení ope.. ..klíčová slova: diagnostika, léčení konzervativní, léčení operační..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. choroby kloubní a jejich ortopedické léčení | 25.11.2010 47.5 KB registrovaný uživatel &.. .. 43 KB registrovaný uživatel – – 15. Operační léčení zlomenin (osteosyntéza) a její komplikace ..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou .. ..klíčová slova: fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení..

Den na operačním sále - sterilizace
.. "Den na operačním sále - sterilizace" je určené studentům obo.. ..klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sest..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. ..

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
.. nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léčení sportovci mohou trénovat a závodit v určitých dis..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba rela..

Artroskopie zápěstí
.. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky n..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru .. .. citlivé [?] Licence Odstranění lipomu na operačním sále 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. ch..

Termoterapie
.. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýšení efektivity fyz..

Poranění pánve a acetabula
.. poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin p.. .. uživatel – – Navigace při operační léčbě zlomenin pánve, S.Taller | 8.11.2010 35.08 ..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, p..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. .. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..klíčová slova: operační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, z..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium a následné zpracování ma..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezh.. .. 24.4.2017 kdokoli – Pracoviště: Klinika operačních..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškoz..

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3
..klíčová slova: operační zákrok, ..

Rozštěpové vady obličeje
.. oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných pracovištích. Cílem těchto sk..

Komplexní léčba dekubitů
.. chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s prol..

Chirurgická propedeutika
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Operační sály, přístroje, asepse 7.1.2009 1.58 MB už..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké r.. .. lékařů spolu s přípravou doktorandů. Koncepce operačních sálů a operačního traktu sledovala přímou vzáje..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. může setkat * Obvyklé lékařské sledování a léčení dívek a žen s Turnerovým syndromem * Slovníček od..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].