Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy receptury léčivých přípravků
..klíčová slova: léčivé přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, sto.. ..klíčová slova: přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, st..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. část předpisů pro individuálně připravované léčivé přípravky z nejrůznějších lékařských oborů... .. předpisů pro individuálně připravované léčivé přípravky z nejrůznějších lékařských oborů...

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. informace týkající se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-07]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].