Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | příloh: 11 | zobrazeno: 6370x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 3241x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Kapitoly z lékařské etiky
.. 1022.15 KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. .. KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. ..klíčová slova: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, .. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná ..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, .. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, ..

Elektrochemie
.. 1 [B01129] Biochemie a patobiochemie 2 [B01138] Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská chemie [VSLC021] Lékařská chemie - cvičení [BLL..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská informatika, laboratorní diagnostika, ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská biofyzika - přednáška [BDLF011p] Biofyzika, In.. .. biofyzika - přednáška [BSLF011p] Bioenergetika [BVBE021] Bioenergetika - cvičení [BVBE021c] B..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
..klíčová slova: atlas, lékařská, parazitologie, atlas,..

Biostatistika
.. [CPHKBI2] Biofyzika a informatika [CPHBF1] IC - Lékařská biofyzika a informatika [CBPILB21L] IC -..

Optické metody používané v biochemii
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Metodika tvorby bibliografických citací
..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, ..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..klíčová slova: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie,..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v PrazeOdkazy: Odkaz..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 1.97 MB ktokoľvek – – 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek – &..

Interaktivní výuka anatomie
.. anatomických animací MUC. Michal Droppa 1. lékařská fakulta UK v Praze  Odkazy: Odkaz Datum..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zdroje, mu..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. k experimentu – Hájek J. Etika vo vedeckej práci – Hájek J. Veda, ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. 178.58 KB registrovaný uživatel – Lékařská sexuologie 5.12.2011 826.5 KB registrovaný ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. .. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní široce in.. .. MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní širo.. ..klíčová slova: onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Kate.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Katedra labo.. ..klíčová slova: etika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. 978-1-4612-5086-9 Vajner, Luděk et al. Lékařská histologie. II, II,. Praha: Univerzita Karlova,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].