Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Kapitoly z lékařské etiky

Kapitoly z lékařské etiky

Výukový text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do problematiky etiky v medicíně. Je studijním materiálem seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky a tématicky nepokrývají celou lékařskou etiku. Limitovanost výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci oboru všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 
autor: Josef Kuře, Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Martin Pavlík, Ondřej Sláma, Renata Veselská, Petra Vysočanová, Václav Zvoníček | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný souhlas | příloh: 1 | zobrazeno: 14553x | publikováno: 14.1.2011 | poslední úpravy: 27.9.2011

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.

 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | LF UK Hr. Králové | disciplína: Biofyzika | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: H01.158.344, I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz | příloh: 1 | zobrazeno: 9489x | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
autor: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | příloh: 1 | zobrazeno: 7510x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv.

 
autor: Miroslav Förstl, Zuzana Čermáková, Barbora Voxová, Vladimír Buchta, Libuše Kolářová, Vladimír Bádr, Petr Prášil | LF UK Hr. Králové | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: parazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, atlas, lékařská | příloh: 1 | zobrazeno: 15915x | publikováno: 14.2.2011 | poslední úpravy: 1.6.2012

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5444x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9614x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5091x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 87 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na .. .. 250.13 KB kdokoli – Pracoviště: Ústav lékařské chemie a.. ..klíčová slova: Vzdělávání,..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie v.. .. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
.. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie v.. .. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Klinické doporučené postupy
.. studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené .. .. nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdrav..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie v.. .. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samo.. .. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samo.. .. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty .. .. na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné .. .. MEFANET – – Pracoviště: Knihovna lékařské.. .. založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání   Výuka pediatrie: Kazuistika založená n.. ..klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na dů..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických .. .. – Pracoviště: Dětská klinika, Knihovna lékařské fakulty, Ústav lékařské biofyziky, Centrum výp..

Metabolizmus sacharidů
.. registrovaný uživatel – Pracoviště: Ústav lékařské biofyziky a lékařské in..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z prů..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto p.. ..klíčová slova: screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karci.. ..klíčová slova: programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom h..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF a..

Elektrochemie
.. materiály v zubním lékařství [B81133] Základy lékařské chemie [B01368] Pracoviště: Ústav lékařské bioch..

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. uživatel – – Pracoviště: Ústav lékařské biofyziky a lékařské in..

Optické metody používané v biochemii
.. vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. Podrobněji se zabývá fotometrií a spe.. .. a patobiochemie 2 [B01138] Pracoviště: Ústav lékařské..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá výz.. .. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: Oddělení lékařské..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském.. .. výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání..

Zkušební testy z pediatrie
.. s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otá..

Stavba atomu - atomové jádro
.. fakult, kteří mají znát podstatné informace z lékařské chemie a lékařské biofyziky a porozumět jim. Ten..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. aspekty laparoskopickej chirurgie 11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii Obrazová ..

Stavba atomu - elektronový obal
.. kteří mají znát podstatné informace z lékařské chemie a porozumět jim. Tento kurz se týká na..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. "IC - radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zář.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Lékařské zobrazovací metody | 23.11.2010 5.91 MB ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická s.. .. jako studijní materiály studentům 4.a 5. ročníku Lékařské fakulty MU Brno s rozšířenou výukou pediatrie a n.. .. byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkureneschopnost: Inovace studijního ..

Materials for Biophysics
.. user – – Departments: Ústav lékařské biofyziky a lékařské in..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. Bioenergetika - přednáška [BVBE021p] Úvod do lékařské fyziky [BZLF011] Úvod do lékařské fyziky - cvi..

Mikrobiologie on-line
.. s komentáři. Stránky jsou určeny: pro studenty Lékařské a Přírodovědecké fakulty, zejména v přípravě na z..

Biophysical seminars for medical students
.. and Informatics [CBPIXX21Z] Departments: Ústav lékařské biofyziky a lékařské in..

Biostatistika
.. a informatika [CBPIXX21Z] Pracoviště: Ústav lékařské biofyziky a lékařské in..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].