Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5 let připadá na objevení vhodné molekuly, 5-9 let na získání biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností klinickým zkoušením. Celý tento vývoj podléhá dodržování přísných profesionálních a etických zásad, dohodnutých a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postupů.

 
autor: Olga Starobová, Leoš Landa, Jana Nováková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékový design, framakologický screening, preklinické testování | příloh: 1 | zobrazeno: 10200x | publikováno: 6.4.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, inf.. ..klíčová slova: marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Practicals in Pharmacology
.. of Pharmacology Related contributions: Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci Fa..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF M.. .. reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výz.. ..klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce..

Základy intenzivní medicíny
.. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jed..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory da..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. špatné pochopení a negativní pohled na výzkum a EBP, konzervativní přístup k EBP a vy..

Základy biostatistiky
.. magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory .. ..  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].