Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Course on Biomedical research - online
.. study as well as the necessary knowledge to design their own clinical study and basic research. ..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické t..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. J.Berkovcová: Izolace DNA J. Drábek: Design primetů pro polymerézovou řetězovou reakci M.S..

International Research Interdisciplinary School IRIS
.. Data collection and analysis (Study design, Baseline variables, Data collection,...)..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. design of the e-learning course: Donation and Harvest.. .. author: mericka@fnhk.cz ABSTRACT Background The design of the e-learning course: Donation and Harvest..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. je hodnocena zejména podle úrovně projektu (designu) v oddíle Metody: 1. Proč byla studie provedena ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].