Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Histologická praktika a laboratorní technika

Histologická praktika a laboratorní technika

Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) byl aktualizován a doplněn o demonstrace preparátů barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histologických preparátů ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, jako součást projektu MedAtlas.

 
autor: Irena Lauschová, Miroslava Sedláčková, Lenka Krejčířová, Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Jitka Šťastná, Ladislav Ilkovics | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: histologie, tkáň, metoidy vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 13529x | publikováno: 29.10.2007 | poslední úpravy: 27.9.2011

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál, výrobky z netkaného textilu, náplasti, mobiderm, TgGrip, dlahy, ortézy, príprava pomôcok z mulu a vaty, kompresy, druhy obväzov podľa reálnej situácie a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri obväzovaní, šatkové obväzy, prakové obväzy, ovínadlové obväzy, bandáž dolných končatín, prubanové obväzy, náplasťové obväzy. Taping. TIELLE*Xtra - hydropolymér.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: obväz | příloh: 4 | zobrazeno: 16771x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Základy magnetické rezonance - MR technika

Základy magnetické rezonance - MR technika

Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i studenti lékařství s hlubším zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.

 
autor: Manuela Vaněčková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: principy MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a kontraindikace | příloh: 1 | zobrazeno: 9488x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4528x | publikováno: 13.7.2016

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

Video znázorňuje ošetření nitrokloubní zlomeniny proximální tibie typu AO 41-C3 miniinvazivním způsobem, MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, která funguje na principu vnitřního fixatéru. Velmi důležitou roli hraje v tomto procesu samotná poloha pacienta. Repozice a následná stabilizace je během operace kontrolována pomocí rentgenového zesilovače.

 
autor: Libor Paša, Peter Wendsche, Ján Kočiš, Andrej Bilik, Radek Veselý | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: traumatologie, operační zákrok, zlomenina | příloh: 2 | zobrazeno: 11404x | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 35 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. pro stomatology [B01058] Zobrazovací technika 1 T [B00812] Zobrazovací technika 2 T [B00813] ..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. [?] Clinically sensitive [?] Licence MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie t..

Metody celulárních separací
.. fluorescenčně aktivovaného cell sortingu (FACS). Technika imunomagnetické separace využívá vazby sup..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní kyslíka, pu..

Aplikácia injekcií
.. injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia i..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. Předměty/kurzy Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] Klinická biochemie a laboratorní t..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,..

Artroskopie zápěstí
.. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou ..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. Při uzavření peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. [B00114] Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] Klinická biochemie a laboratorní t..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
.. za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Embryologické metody asistované reprodukce
.. je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou p..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kaz..

Cytológia a všeobecná histológia
.. obsahuje tieto kapitoly: - Histologická technika - Cytológia - Epitelove tkanivo - Väzivo - C..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. [B00114] Klinická biochemie a laboratorní technika 2 T [B01120] Pracoviště: Ústav klinické bio..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – přístrojová technika | 15.11.2010 24.79 MB registrovaný uživatel &..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. Předměty/kurzy Ultrasonografická a endoskopická technika T [B00816] Databázové a informační systémy 1 T [B..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. sondou, enterálna výživa - spôsoby podávania EV, technika zavedenia nasogastrickej sondy, spôsoby ..

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve
.. súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu te..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 846.78 KB ktokoľvek – – 03. Technika citovania odporúčaná na UK 21.10.2015 1.19 MB kt..

Hygienická starostlivosť
.. nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. membránou a tenkou vrstvou priľahlej strómy. Technika preparácie je mierne modifikovaná oproti ALK. Z..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. – – 14. Obvazová a sádrovací technika, extenze, její komplikace | 25.11.2010 43 KB ..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. kdy je základem metody úspěšná mikrochirurgická technika anastomóz cév. V následujícím období 6-12 měsíců ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. rohovky môžu byť tiež indikáciou na PKP. Technika: Trepanačným nástrojom s kruhovou čepeľou sa vytn..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].