Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 10633x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 10156x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 5795x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Encyklopedicky strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR.

 

Histologická praktika a laboratorní technika

Histologická praktika a laboratorní technika

Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) byl aktualizován a doplněn o demonstrace preparátů barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histologických preparátů ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, jako součást projektu MedAtlas.

 
autor: Irena Lauschová, Miroslava Sedláčková, Lenka Krejčířová, Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Jitka Šťastná, Ladislav Ilkovics | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: histologie, tkáň, metoidy vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 12828x | publikováno: 29.10.2007 | poslední úpravy: 27.9.2011

laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 7819x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.

 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | LF UK Hr. Králové | disciplína: Biofyzika | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: H01.158.344, I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz | příloh: 1 | zobrazeno: 9175x | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016

laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Infarkt myokardu | příloh: 1 | zobrazeno: 896x | publikováno: 7.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky laboratorního preanalytického procesu v robotizovaném provedení (Olympus OLA2000, Roche RSDA800, Tecan GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra nebo plazmy, odzátkování primárních zkumavek, označení sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling), rozpipetování (aliquoting), roztřídění (sorting) a archivaci.
 

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 6252x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 110 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Embryologické metody asistované reprodukce
..ální učební po.. .. tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou .. .. tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou doku.. ..a tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky .. ..ana Žáková~autor-50439-jana-zakova#Martin Huser, Ig.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: asistovaná reprodukce, mikromanipulace, ..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
..ální učební po.. .. efektivity a produktivity. Tyto procesy laboratorní medicínu v současné době ovládají. Umožňují dobré.. .. pracovníků a výkonné analytické a perianalytické techniky, usnadňují standardizaci a dosažení vysoké kval.. ..áznam obsahuje popis procesů centralizace, .. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. v laboratořích kladou stále větší požadavky na laboratorní preanalytickou fázi. Jedná se přitom o procesy, k.. .. se požadavky na počty vyšetření v laboratořích kladou stá.. ..klíčová slova: analytická fáze, identifikace, centrifugace, o..

Automatický analytický systém MODULAR
..ální učební po.. .. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko.. ..áznam popisuje činnosti automatického b.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k softwarovému a mechanickému pr.. ..asný vývoj automatizace laboratorní medicíně směř.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
..ady k.. ..ádaná skripta pro výuku praktických cvičení z léka.. .. Lékařská chemie, biochemie a molekulární bio.. .. 1. až 3 ročníků chybí informace o důležitosti laboratorních oborů komplementu, kde je nezastupitelná role l.. .. - klinickým biochemikem. POCT zahrnuje používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v.. ..ažili jsme se klást důraz na klinický význam a upla.. .. (např. sebetestování diabetiků). Analytické postupy, které využívají přístroje a zařízení POCT, jsou .. ..klíčová slova: ařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Pra..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
..ální učební po.. .. materiály seznamují studenty se základními postupy v.. .. materiály seznamují studenty se základními postupy v reprodukční medicíně. Jsou zaměřeny především n.. .. Crha~autor-23020-igor-crha#Jana Žáková, Jaroslav Wi.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí nar.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet d.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mi.. ..klíčová slova: IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, andrologie, in ..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. .. Klinická biochemie [B00114] Klinická biochemie a laboratorní technika 2 T [B01120] Pracoviště: Ústav klinické .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové web.. .. ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy po.. ..álna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techn.. .. činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#a .. ..Ako učebnicu správne citovať Miertová, M., Žia.. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a po.. ..klíčová slova: ateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, prípr..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
..ální učební po.. .. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění moderních forem léčby v dě.. ..an.. ..ace (prodlužování) končetin Ve výukovém textu &bdq.. .. kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i horních ko.. ..klíčová slova: atky končetin, abreviace, prolongace končetin, P..

Kontrola kvality laboratorního vyšetření
..ávací .. .. o interní a externí kontrole kvality laboratorního vyšetření. Vysvětlení pojmů a definic týkaj.. ..áška o interní a externí kontrole kvality la.. ..an.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Kontrola kvality laboratorního vyšetření | 11.9.2019 8.73 MB uživatel vzd.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ariační k..

Koagulace v kostce
.. testů (PT a APTT) a orientaci v základní laboratorní diagnostice trombofilních .. ..á interaktivní animace popisuje základní pa.. ..aniel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agulace, APTT, INR, trombofilní ..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
..aný přehled technik a vysvětlení principů optické a.. .. Tona.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická m..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
..anovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru O.. .. Kocna.. .. – Předměty/kurzy Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] Klinická biochemie a .. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, jsou mnohem ci.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii
..Archiv e-learningových .. .. kvalitativní a semikvantitativní analýze využíváme ne.. .. Štern~a.. .. – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ákladní vyšetření moče, glukóza, ketony, bílko..

Cévní chirurgie
..á.. .. otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní v.. ..ako všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie d.. .. Bachleda~autori.php?tid=38#Petr Utíkal, Martich .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Technologie kvantitativních metod
..ady k.. .. metody: absorpční, verikální, reflexní a atomová absorpční .. .. Štern~a.. .. – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: metody, elektrochemické metody, elektromigrační metody, fyzikální metody, amplifikace ter..

Poranění páteře a míchy
..atofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře .. .. a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léč.. ..avid.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anění páteře, poranění míchy, míšní léze, zlomeniny..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..á.. .. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlu.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: apie, psychiatrie, psychoterapeutické .. ..klíčová slova: psychiatrie, psychoterapeutické postupy..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. publikace a autorská .. ..Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elek.. ..atália .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS.. ..klíčová slova: á dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a sob..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
..ální učební po.. .. převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost bl.. ..azivní elektrofyziologické vyšetření srdečního přev.. .. Křivan~autor-48957-lubomir-krivan#Milan Kozák, Jitka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ání převodního systému srdce, vyšetření arytmi..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
..ální učební po.. .. postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video pre.. ..áznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy.. ..Atanas-Ivan.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Imunochemický analyzátor Elecsys
..ální učební po.. .. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed.. ..ázka imunochemického analyzátoru Elecsys, délka vi.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: Katedra laboratorních.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, E..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
..ální učební po.. .. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed.. .. video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo v.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: Katedra laboratorních.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, S..

Základní nástroje v zubním lékařství
..ální učební po.. .. v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozši.. ..alost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Patrik P.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ací pomůcky, speciální protetické nástroje, klešt..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby j.. ..arel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr.. ..klíčová slova: a ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce a..

Neuromodulácia dolných močových ciest
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#Digitálne v.. ..ážne video je určené pre študentov v pre.. .. v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest. &nb.. ..án Švihra~autori.php?tid=97#Martin .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a dolnych mocovych ciest,..

Profesní sebeobrana
..ávací .. ..áplní prezentace Profesní sebeobrana je uvést st.. .. a upřímného manuálu zvýraznit ty myšlenkové postupy, které zvyšují šance obránce na přež.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ana, prostředek, taktika, nutná obrana, z..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
..ální učební po.. .. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed.. ..ázka automatického analyzátoru Cobas Mira-plus v d.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: Katedra laboratorních.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, C..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby j.. ..arel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr.. ..klíčová slova: a ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce a..

Základy magnetické rezonance - MR technika
..ady k.. .. zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kon.. ..ace je určena především pro studenty oboru Zdr.. ..anuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a k..

Aplikácia injekcií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a .. ..á ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy .. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: akutánna injekcia, subkutánna injekcia, i..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].