Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. s bronchiálnou astmou Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s c.. .. sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ocho.. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, ed.. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný p..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. (historické a súčasné aspekty); súčasné právne predpisy usmerňujúce ošetr.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne aspekty..

Paliativní péče
.. péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
.. v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asi..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. systému. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších ob..

Vyšetření urologického pacienta
.. je přiblížit studentům medicíny základní aspekty klinického vyšetření dospělého urologického pacie..

Kapitoly z lékařské etiky
.. Lékařská etika 2 - přednáška [VSLE7X1p] Etické aspekty v geriatrii [MDET031] Etické aspekty v geriatrii ..

Psychoterapie
.. nicméně ve všech jsou obsaženy některé základní aspekty, zejména: psychoterapeutický vztah, prostředí psy..

Karcinóm prsníka
.. sú iba orientačné a zamerané iba na tie aspekty uvedených kapitol, ktoré sú potrebné pre prácu kl..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci ..

Imunologie VŠ lékařství
.. za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy sp..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
.. v neposlední řadě i komunikační a psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné. Zvláštní důraz je kla..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové úče..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, n..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a tera..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. chirurgii 9. Pneumoperitoneum 10. Ekonomické aspekty laparoskopickej chirurgie 11. Vzdelávanie a ..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné p..

Prvá pomoc pre medikov
.. Neoddeliteľnú súčasť materiálu tvoria i etické aspekty spojené s ukončovaním alebo nezahajovaním nep..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. měření kotníkových tlaků a některé technické aspekty metody. Autoři: Iva Tomášková, Hana Kubešová Do..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. liečby onkologických pacientov Spirituálne aspekty liečby onkologického pacienta   ÚVOD DO DE..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. metódu činností zahrňujúcu všetky fázy a aspekty katastrofického cyklu, včítane prípravy, pre..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. Refrakčné chyby oka Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka. Glaukómová chor..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. sekund až několik minut, ilustrující různé aspekty jednotlivých kognitivních deficitů. Každá vide..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. se o jejich medicínské, sociální a psychologické aspekty. Klinická nebo lékařská genetika je soustředěna n..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. klinické otázky je třeba brát v úvahu tyto aspekty: a. Zvážit (reflektovat) klinickou situaci Ř..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. využitá. Tento článok poukazuje na základné aspekty VAC terapie, objasňuje technické podmienky, v..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].