Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 19

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (t..

Základy mamológie
..klíčová slova: prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia prsníkov, diagnostika, liečba, d..

Rohovka - 1.časť
.. u dospelého človeka je vertikálne približne 11,6 mm, horizontálne približne 10,6 mm, v centre má hr..

Ophthalmooncology - Pigmented Conjunctival Lesions
.. melanocytic lesions are the most common tumors of the conjunctiva, comprising 52% of.. .. cell nevus). The compound nevus is the most common type of conjunctival melanocytic tumors and..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná, k dispozícii sú viaceré imu.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema.. .. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná. Používajú sa IFN-β, gal.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. malé nádory, označované jako mikroadenomy (do 10 mm). Naopak afunkční adenomy se klinicky většinou ma..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pomôcky k vyprázdňovaniu moču, katetrizácia MM, druhy katétrov k cievkovaniu, katetrizácia m..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích c..

Diabetická retinopatia
.. konečné produkty pokročilej glykácie, atď. Liečba spočíva v čo možno najlepšej kompenzácii hladiny ..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho nás..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..klíčová slova: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komp..

Aplikácia injekcií
.. inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky i..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..klíčová slova: purpura, liečba,..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. poznáme pod anglickou skratkou IBD  (inflammatory bowel diseases). V ostatnej dobe sa urobili.. .. najmä IL-33 a IL-9. Otázka je, ako predvídať či liečba bude úspešná. Určité náznaky tu sú. Zistilo sa, ž.. .. ide o nešpecifický zápalový proces čreva (inflammatory bowel disease – IBD). Ulcerózna ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. väčšina zomiera na kardiovaskulárne ochorenie. Liečba je komplexná a zložitá, lepšia je prevencia. Int..

Urgentná medicína pre medikov
.. Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v prednemocničnej etape Akútne stavy v ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Liečba syndrómu cauda equina 23.4.2010 305.67 KB .. .. používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Summary 23.4.2010 96.4 KB používateľ vzdelávacej sie..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. Za normálnych okolnosti je hlboká približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, nazývanou komorový mok.. .. [2,3]. Veľkosť zrenice sa pohybuje od 7,5-8 mm pri úplnej mydriáze do 1,5-2 mm pri maximálnej mi..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, k..

Klasifikácia v psychiatrii
.. k presne indikovanej liečbe, pokiaľ je táto liečba dostupná. Indikácia na liečbu je v čase medicíny ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. glukokortikoidov, ktoré znižujú ich počty. Liečba pacientov s asthma bronchiale, resp. chronickej.. .. choroba viazaná na pohlavie (X-linked immunoproliferative disorder). MAIT-bunky..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].