Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Príprava a aplikácia liekov

Príprava a aplikácia liekov

Základné pojmy farmakoterapie, názvoslovie liečiv a liekov, indikačné skupiny liekov, balenie liekov a informácie o liekoch, individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, druhy tabliet, tekuté liekové formy, polotuhé liekové formy, plynné liekové formy. Objednávanie a uskladňovanie liekov, zaobchádzanie s omamnými látkami. Práva pacienta. Podávanie liekov per os. Lieková karta. Pomôcky k podávaniu liekov, špecifiká podávania liekov, bukálna aplikácia, sublinqvalna aplikácia, aplikácia liekov do oka, výplach oka, aplikácia liekov do ucha, aplikácia liekov do nosa, aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné techniky vybraných dermatologik, aplikácia liekov per rectum.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: liek | příloh: 14 | zobrazeno: 15379x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Predložený učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a výberu vhodnej liekovej formy. Toto dielo je v úvodnej časti zamerané na všeobecné pravidlá predpisovania ako hromadne tak aj individuálne pripravovaných liekov. Tieto pravidlá vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy a sú doplnené ukážkovými príkladmi na precvičenie si predpisovania.

 
autor: Martin Kertys, Anežka Kertysová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: liek, lekársky predpis, preskripcia liekov | příloh: 4 | zobrazeno: 1292x | publikováno: 24.11.2019




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Aplikácia injekcií
.. ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výme..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. Transfúzia - druhy transfúzií, prehľad krvných liekov, transfúzne lieky, aplikácia transfúznych li..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie a..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. pacienti sa do remisie dostanú skôr. Sľubným liekom sa zdá byť tofacitinib, ktorý selektívne inh..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. neho postarať v chorobe, kto mu pôjde vyzdvihnúť lieky, kto mu podá čaj... Pochopiteľne, stáva sa hla..

Klasifikácia v psychiatrii
.. ústav pre kontrolu liečiv na Slovensku, Európska lieková agentúra so sídlom v Londýne (EMA - European M..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. diagnostike, k objaveniu a aplikácii nových liekov a stratégií liečby, čo nakoniec viedlo k zní..

Diabetická retinopatia
..klíčová slova: laserfotokoagulácia, intravitreálne podanie lieku, pars plana..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. Základy anatómie oka pre medikov Aplikácia liekov a liečiv v oftalmológii Strabizmus - e..

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár
.. inhibítory sa "narodili" ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný k..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].