Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Signály, časové řady a lineární systémy

Signály, časové řady a lineární systémy

Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě lépe elektrotechnická disciplína. Ukazuje se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alternativou a doplňkem statistických postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odborných oblastech.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: signály, časové řady, lineární systémy | příloh: 1 | zobrazeno: 4003x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4096x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1753x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Environmentální informační systémy

Environmentální informační systémy

Předkládaná monografie je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu environmentálních informačních systémů, mapových portálů a databází v rezortu životního prostředí. Studentům, kteří mají větší znalosti v biologii a menší v oblasti informatiky, bude pomáhat jak v pochopení terminologie potřebné pro environmentální informační systémy, tak v tom, jak vyhledávat a používat zdroje informací o životním prostředí v České republice, Evropské unii i ve světě. K tomu jim budou sloužit všechny kapitoly publikace. U studentů s většími informatickými vědomostmi nebude třeba studovat druhou kapitolu seznamující studenty s používanou terminologií. Bude jim stačit nastudovat poslední tři kapitoly k lepšímu pochopení environmentálních informačních systémů a jejich používání ve studiu.

 
autor: Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: životní prostředí, informační systémy | příloh: 1 | zobrazeno: 4069x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část

 Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: adhesives, adhesive joint, adhesive systems, clinical recom mendations | příloh: 1 | zobrazeno: 2577x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu
používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi
jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při
jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, klinická doporučení | příloh: 1 | zobrazeno: 2439x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vícerozměrné statistické metody v biologii ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. metody v biologii Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Biostatistika
.. Statistické hodnocení biodiverzity Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. články: Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Analýza a klasifikace dat
.. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. využitím Maple Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Biologická psychiatrie
.. úplně jasná. Studovány jsou hlavně modelové systémy a studie převážně probíhají z etických důvodů u z.. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. v zdravotníckej praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v me..

Ošetrovateľstvo
.. používateľ – – Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve 29.7.2013 753.5 KB r.. ..klíčová slova: practice, Nightingaleovej model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, š..

Základy informačných technológií
.. v zdravotníckej praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v me..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. orgány a ich ochrana proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce faktory dýchacích ciest a pľúc. Ne..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Každá z vyššie uvede..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. používateľ – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne ..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. technika T [B00816] Databázové a informační systémy 1 T [B00279] Pracoviště: IV. interní klinika - kl..

Webcasting a vzdelávanie
.. ktokoľvek – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne ..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie ste..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komun.. .. popri sebe existujúce a používané klasifikačné systémy. Prvým z nich je klasifikačný systém Svetovej zdr..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. regresního modelování 8.2.  Zobecněné lineární modely 8.3.  Regresní modelování v&..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. této práce bylo porovnat jednotlivé keramické systémy z hlediska materiálového složení, estetiky, typu ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. zprostředkující připojení na PACS a informační systémy FN u sv. Anny. Současně z důvodu rychlosti př..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. nastavení úrovně důkazu neexistuje, nejvíce jsou systémy propracovány u důkazů pro intervenci a pro ro..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].