Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by studentům pomoci pochopit základní pri.. .. farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a pr.. .. Bludov.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. cévní malformace (ICM), záněty mozku, ložiskové procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby .. .. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se pře.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela V.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Magnetická rezonance - n.. ..klíčová slova: malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malformace mozku a páteře, .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malform..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. v.. .. zvyšování efektivity a produktivity. Tyto procesy laboratorní medicínu v současné době ovládají. Um.. ..Videzáznam obsahuje popis procesů centralizace, i.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. preanalytickou fázi. Jedná se přitom o procesy, které mohou významný způsobem ovlivnit výsledky .. ..vyšující se požadavky na počty vyšetření v laborat.. ..klíčová slova: fáze, identifikace, centrifugace, odzátkování, decaping, rozpipetování, aliquoting, tří..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
..verzita tretieho.. .. dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných .. ..v patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho .. .. Brozmanová~autori.php?tid=169#Jana .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. patologie buňky. Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni m.. .. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. ..vou skupinou jsou nejen studenti pregraduálního s..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vl.. ..V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifi.. ..Vladimír Mihál~autori.php?tid=3#Jarmila Potomková, .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Medicína založená na důkazu v dokt..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
..Výukové publikace a autorská dí.. ..V současné době je sice možné najít na internetu rů.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Jan No.. .. recenzentů) a představeny jsou i vlastní procesy, kterými předložený písemný materiál v redakci pr.. ..Ve výukovém textu Manuál pro zvýšení publikační gra..

Základy dětské otorhinolaryngologie
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie ob.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. Zevní krk Hlas Tumory a expanzivní procesy dětského věku Poznámky k emb.. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
..vé .. .. choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ost.. .. infekcie, spustí do pohybu imunopatologické procesy vrcholiace demyelinizáciou. .. .. choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ost.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, i..

Webcasting a vzdelávanie
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Vzdelávacie .. .. efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami .. ..vo informácií spracovávaných v zdravotníckych zari.. ..v Majerník~autori.php?tid=1#Gabriel .. ..Vzhľadom na široký záber problematiky tel..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže či.. .. Polák~autori.php?tid=136#Ivan.. .. lymfatický orgán, keďže je schopný ovplyvňovať procesy dozrievania lymfocytov. V mnohých súčasných uče.. .. stáročia, až do roku 1961, kontroverzné tvrdenia komplikovali väčšinu otázok týka.. ..klíčová slova: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, tý..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..vé .. ..va choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. .. značným zdrojom TNF. Tento podmieňuje zápalové procesy, najmä aktiváciou neutrofilov, ktoré svojimi cí.. ..va choroba a ulcerózna kolitída patria k c..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].