Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. - Prezentace pro bakalářské obory Lokální anestetika - Text pro bakalářské obory Te.. .. - Prezentace pro bakalářské obory Lokální anestetika - Text pro bakalářské obory Terapie os..

Celková anestézie
..klíčová slova: celková anestézie, historie anestézie, anestetika..

Základy anesteziologie
.. získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, do.. .. 334 KB registrovaný uživatel – Inhalační anestetika 5.12.2007 211.5 KB registrovaný uživatel – ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. 12.5.2012 kdokoli – Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli.. .. kdokoli – Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli – .. ..klíčová slova: analgezie, alergická reakce, toxická reakce, lokální anestetika, akutní koronární syndrom, vodní zác.. ..klíčová slova: alergická reakce, toxická reakce, lokální anestetika, akutní koronární syndrom, vodní záchrana, podc..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. opakovaně aplikovány, a současně svědčí lokální chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáň..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komp..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. u popálených pacientů, inhalačního traumatu, lokální péče u pacientů s popálením, specifika popá..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. fyzioterapie. Sekundární rekonstrukční operace. Lokální terapie popálenin:Textový i obrazový materiál vys..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].