Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18941x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Instruktážní videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována jako výukový materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a kazuistikou. Všechna videa jsou doplněna odborným komentářem.

 
autor: Vendula Andrlová | 3.LF UK | disciplína: Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: rehabilitace, myopatie, muskulární dystrofie | příloh: 3 | zobrazeno: 8294x | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Děložní myomy | příloh: 1 | zobrazeno: 2655x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Infarkt myokardu | příloh: 1 | zobrazeno: 1249x | publikováno: 7.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 59 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Přehled lymfatického systému

Základy anesteziologie

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

eOtorinolaryngologie

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Obecná a speciální psychiatrie

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Mikrobiologie on-line

Virtuální mikroskopický atlas

Kazuistika - Tungóza

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neurologické vyšetření norma

Aktuálna problematika infekčných ochorení

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Zkušební testy z pediatrie

Nukleární medicína v detekci zánětů

Nukleární medicína v onkologii

Obecná psychopatologie

Videoatlas anatomie

Topografická anatomie dolní končetiny

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].