Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po svojej aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organizme mnoho rokov, niektoré aj celoživotne a po opakovanom stretnutí sa s antigénom zabezpečujú promptnú a intenzívnejšiu imunitnú odpoveď. Aj pamäťové T-lymfocyty sú heterogénne. V súčasnosti dobre poznáme iba ich dve subpopulácie –Tcm (T central memory cells) a Tem (T effector memory cells).

Gama/delta T-lymfocyty predstavujú samostatnú, nezávislú skupinu T-lymfocytov. Majú fenotyp CD3+CD4-CD8- . Zaujímavá je ich distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických uzlinách, kým druhá, väčšia, časť sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami gastrointestinálneho či reprodukčného traktu; označujeme ich preto aj ako intraepidermové, resp. intraepitelové (IEL).

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 15444x | publikováno: 28.3.2013

Nekonvenčné T-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná populácia buniek a že sa skladá z viacerých subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a prezentácii sa preberá ich charakteristika a ich biologický a medicínsky význam

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby | klíčová slova: T-lymfocyty, NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1 molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 4109x | publikováno: 22.2.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Krev, atlas krevních elementů
..klíčová slova: eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt..

Prezentácia antigénov
.. na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a spro.. .. rozdiel v rozpoznávaní antigénu alfa/beta T- a B-lymfocytmi je v tom, že alfa/beta T-lymfocyty nedokážu ro..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny,..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v krvi obsaženy. Je ově.. ..klíčová slova: karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vyšetření karyot..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. proces sa začína aktiváciou autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, kt.. .. proces sa začína aktiváciou autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, k.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. .. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné skupiny, B- a T.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyt..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich p..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje rec..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. v stene čreva zistí značné množstvo neutrofilov, lymfocytov, plazmatických buniek, makrofágov, eozinofilov .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. v tele. Autor predpokladal, že novovzniknuté lymfocyty v týmuse degenerujú, čím sa do krvného obehu dos..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
..klíčová slova: imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].