Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 53 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy M..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, au..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. Kaplan~autor-41-zdenek-kaplan#Igor Penka, Michal Crha, Jaroslav..

Interaktivní výuka anatomie
.. Helekal, Vladislav Barták, Michal.. .. UK, FN Motol Tvorba anatomických animací MUC. Michal Droppa 1. lékařská fakulta UK v Praze Odkazy: O..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bi..

Praktikum z patologické fyziologie
.. Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lu..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Ma..

Sádra v zubní laboratoři
.. Dále se dozvíme o správném postupu přípravy a míchání sádry, správném odlití otisků. Na závěr i ukáže..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bi..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. Kateřina Jakubíčková, Kateřina Pavelková, Michael Kotas, Olga Frydrychová, Edita Prášková, Nela P..

Praktikum z patologické fyziologie
..Michal Jurajda~autor-47793-michal-jurajda#Julie..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. Malínská, Zdeňka Micha..

Preendodontická dostavba
..Michal..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. Mihál~autori.php?tid=3#Kamila Michá..

Ošetrovanie chronických rán
..Michaela Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Ka..

Basics of Nursing Presentations
.. Lepiešová~authors.php?tid=69#Michaela Dingová, Jana Nemcová, Anna Ovšonková Mic..

Anatomical Dissection of the Head
.. suitable for production of the film, and RNDr. Michaela Račanská Ph.D. and Mgr. Kateřina Kalová for cr..

Anatomická pitva hlavy
.. podmínek pro přípravu a natočení filmu, RNDr. Michaele Račanské Ph.D. a Mgr. Kateřině Kalové za krit..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. používaného učebního textu: "Jiří Hřebíček, Michal Škrdla: Úvod do matematického modelování" z..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. – – Recenzný posudok - prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. 26.10.2012 507.97 KB ktokoľvek ..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
..Michal..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. Havran~autori.php?tid=466#Michal Slabej, Peter..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. Hatina~autori.php?tid=43#Michaela..

Krev, atlas krevních elementů
.. Křížková~autori.php?tid=75#Jana Jeriová, Michaela..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..Michaela Miertová~autori.php?tid=88#Egon Kurča, M..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. Hatina~autori.php?tid=43#Michaela Kripnerová, Eva ..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
..Michal..

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
..Michal..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
..Michal..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
..Michal..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].