Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zobrazovacích metod. Její nespornou výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická fakta a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody). Dále se věnuje základnímu přístrojovému vybavení pro magnetickou rezonanci a modifikacím této metody, které byly v posledních letech vyvinuty pro lepší analýzu a zobrazení patologických afekcí postihující lidské tělo. Text je určen pro studenty lékařské fakulty, kteří mají o tuto problematiku zájem, případě jako doplňkový text pro možná lepší pochopení problematiky v přípravě ke zkoušce z radiologie a zobrazovacích metod.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazovací metoda | příloh: 1 | zobrazeno: 4492x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 9.10.2014

magnetická rezonance - neuroradiologie

Magnetická rezonance - neuroradiologie

Prezentace je určena pro studenty se zájmem o neuroradiologii a lékaře. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace (ICM), záněty mozku, ložiskové procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity. Zvláštní pozornost je věnována degenerativní změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typické obrazy při pooperačních komplikacích výhřezu disku v bederní krajině (FBSS) a při nádorech míchy a páteře (včetně metastáz).

 

magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

 
autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamografie | příloh: 1 | zobrazeno: 8566x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Transkraniálna magnetická stimulácia

Transkraniálna magnetická stimulácia

Táto práca prináša pohľad na základný princíp fungovania TMS pri stimulácii motorického kortexu u človeka. Predkladá možnosti využitia tejto metódy v klinickej praxi pri diagnostike ochorení na úrovni motorického systému (odhalenie subklinického postihnutia na úrovni kortikospinálnych dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby).
Súčasťou práce sú praktické odporúčania, ako správne postupovať pri samotnom vyšetrení motorických evokovaných potenciálov (MEP), ktoré konkrétne parametre má význam u jednotlivých ochorení vyšetrovať, čo by mohlo byť prínosné najmä pre lekárov.
Študenti môžu lepšie pochopiť fungovanie motorického systému u človeka a dozvedia sa o možnosti jeho posúdenia pomocou TMS.
Pre vedeckých pracovníkov práca prináša množstvo podnetných informácií o využití jednotlivých metodík a paradigiem TMS pri skúmaní mozgových funkcií a plasticity CNS, ktoré by im mohli byť inšpiráciou pre ich ďalšie vedecké smerovanie.

.

 
autor: Monika Turčanová Koprušáková | JLF UK v Martine | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: transkraniálna magnetická stimulácia, TMS | příloh: 4 | zobrazeno: 895x | publikováno: 29.12.2019

Základy magnetické rezonance - MR technika

Základy magnetické rezonance - MR technika

Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i studenti lékařství s hlubším zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.

 
autor: Manuela Vaněčková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: principy MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a kontraindikace | příloh: 1 | zobrazeno: 9325x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené z.. .. výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené z.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance,.. ..klíčová slova: ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance,..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
..klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, t.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazení tenzorů difuze, t..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zo.. .. také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, nap.. ..klíčová slova: skleróza, diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální di.. ..klíčová slova: skleróza, diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální dia..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. Počítačová tomografia perspektíva. Magnetická rezonancia. Osteodenzitometria. Ultrasonografia... ..klíčová slova: tomografia, magnetická rezonancia, osteodenzitometria, ultrasonografia,..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (e.. .. v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická imp..

Přehled lymfatického systému
.. rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen st..

Nukleární medicína v onkologii
.. (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické di..

Virtuální mikroskop
.. snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Těžiště atlasů tvoří hist..

Obecná a speciální psychiatrie
.. uživatel – Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 21.12.2007 51.5 KB registrovaný ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. počitačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku (celkem kolem 230 nálezů), z různých f..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. obvykle diagnostikována kombinací magnetické rezonance a angiografie. Možnosti léčby mozkových AVM (pr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].