Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Ultrazvuk v gynekologii
.. metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v .. .. diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v.. ..klíčová slova: nalez, maligní.. ..klíčová slova: nalez, maligní ..

Zvuky srdca
.. sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a zís.. .. je si všimnúť pri opakovanom počúvaní abnormálny nález v porovnaní s pravidelnou akciou srdca s dvomi ..

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
.. se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi n..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
..klíčová slova: kýla, replantace horních a dolních končetin, maligní melanomy a..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický o..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. vyskytujícím se nádorem hypofýzy je adenom. Jeno maligní varianta, karcinom, je naštěstí vzácná. Příz.. .. tlakem na chiasma opticum, kdy bývá typickým nálezem porucha zraku charakteru bitemporální h..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Postižení cricothyreoidního kloubu Maligní tumory Benigní tumory Histiocytosis ..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. výkonu, trepanaci lebky, v tomto případě pro nález chronického subdurálního hematomu. Třetí video do..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. na čo poukazuje rovnaký imunofluorescenčný nález v renálnom tkanive. Aj vzácne pozorovania s..

Kapitoly z ortopedie
.. stavů v oblasti bederní páteře. Je uveden nález u vrozených vad, úrazů, zánětů, spondylolistéz, d..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. originálního materiálu, kolekce unikátních EKG nálezů konkrétních kazuistik, kde mnohdy až následný kl..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. části je možno komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat jiným lékařům a fo.. .. cytochemického barvení ukázky normálních nálezů periferní krve a kostní dřeně ukázky patol..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Výstupem analýzy je incidence nebo mortalita maligní diagnózy v České republice ve srovnání s osta..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].