Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4891x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné mo.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, o..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyh.. ..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tlustého střeva, d..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce .. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie, p..

Diagnostika karcinomu prsu
.. část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod bud.. ..klíčová slova: intervenční výkony v prsu, mamografický screening..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické ..

Metoda analýzy komet
.. využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].