Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | 3.LF UK | disciplína: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: stres, odolnost ke stresu, genom, mateřské chování | příloh: 9 | zobrazeno: 5716x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Těhotenství a chlopenní vady
.. choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních v..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit p..

Úvod do biologické psychiatrie
.. se zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hlediska přírodovědeckého. V této práci jsou sh..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
..klíčová slova: deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan,..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].