Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10866x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6855x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Meióza (biologické praktikum)
.. materiál k praktickým cvičením z Obecné biologie na téma buněčné dělení – meióza. Obsahuje f.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Srpkovitá anémie a malárie
.. rozšíří znalosti budoucích lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici.. .. 22.11.2006 kdokoli – Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF a VF..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr.. ..klíčová slova: biologie, vědecké v..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky. Snahou autorů bylo p.. .. i studentům doktorského studia zejména v oboru biologie a patologie buňky k lepší orientaci v me.. ..klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární pat..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. znalosti (například v oboru "Matematická biologie", případně dalších studijních oborů a progra.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. shrnuty technologie a jejich aplikace do oblasti biologie a biomedicíny. Ve čtvrté kapitole je stručně obja.. .. vědeckých výpočtů dostupných pro oblasti biologie a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak a..

Enzymy
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Metabolizmus proteinů
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. k zvýšení odbornosti studentů matematické biologie i dalších přírodovědných oborů. Příprava a vydání.. ..klíčová slova: biologie, vícerozměrné statistické met..

Environmentální informační systémy
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

Metabolizmus lipidů
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Biostatistika
.. čtenáři této publikace jsou studenti matematické biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat sro.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který je zaměřen na zkvalitnění a rozš..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích ge..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Rozhodovací stromy a lesy
.. a je určen především studentům oboru matematické biologie a dalším zájemcům z přírodovědných oborů. Nejde o..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“ a státním rozpočtem České repu..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na .. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové fakt..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohl.. .. „Víceoborová inovace studia matematické biologie“.Přílohy: Příloha Datum Velikost Pří..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment ce..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“ a státním rozpočtem České repu..

Analýza a klasifikace dat
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“ a státním rozpočtem České repu..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. novém století. Pokroky v porozumění molekulární biologie spinocelulárního karcinomu umožnil pokrok v te..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. i postgraduální výuce hematologie, ale i biologie, histologie, patologické anatomie, fyziologie, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].