Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

MedicalMedia.eu
.. a řízenou distribuci citlivých výukových multimediálních .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence MedicalMedia.eu 31.5.2011 přístup řízen na externím úložišti &.. ..klíčová slova: videoserver, medical, media..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. PubMed Multimediální kazuistika: modelové zpracování ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Multimediální učební po.. .. Auris externa (zevní ucho) Auris media (střední ucho) Auris interna (vnitřní uch..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. téma velmi obtížné, pro které je multimediální forma velmi vhodná. Jde rovněž o téma inte..

Hypertextový atlas patologie
..mediální učební po.. .. verzi atlasu (celý atlas přesahuje kapacitu DVD media). Získávání obrazů o velkém rozlišení Klinické sn..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, ..

B lymphocytes and plasma cells
.. lymphocytes are principal cells that mediate humoral adaptive immunity. After their.. .. lymphocytes are principal cells that mediate humoral adaptive immunity. They develop in the..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. osteomyelitídy sterna [28], i pri purulentnej mediastinitíde, ktorá vznikla ako komplikácia operácie ..

Topografie horní a dolní končetiny
.. sítě MEFANET – Sulcus bicipitalis medialis et lateralis, hiatus basilicus | 9.10.2010..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. (príčinnosť, chyba I a II druhu, confounding, mediator/moderator, interakcia vplyvu) [Mgr. Iveta..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
..mediální učební po.. .. v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metastatickým kolore..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. (IL-12, IL-23, osteopontín) a toxických mediátorov (reaktívne intermediálne produkty kyslíka a ..

Molecular biology
.. Preparation and Characterization III - Protein-mediated interactions [C8857] Summer School of Protein..

Hrudní chirurgie
.. v dnešním pojetí chirurgická onemocnění plic, mediastina, hrudní stěny jícnu. Problematika on..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná .. .. (ADDC – antibody dependent cell mediated cytoxicity). Patria sem predovšetkým N..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. syntéza, metabolizmus a mechanizmus účinku tohto mediátora. V ďalších častiach je rozpísaný jeho duálny ..

Selected chapters from paediatric surgery
..media.. .. hepatoblastoma, hepatocellular carcinoma, mediastinal lymphoma, pelvic rhabdomyosarcoma,..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..mediální učební po.. .. hepatoblastom, hepatocelulární karcinom, lymfom mediastina, rabdomyosarkom pánve, sakrokokcygeální te..

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. do oka [1]. Zrenica je nepatrne posunutá mediálne, takže vonkajšia strana dúhovky je o niečo šir..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].