Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

 Tento článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. Vybudování střediska panem Alešem Bártou v Keňské vesničce Itibo bylo nedávno zfilmováno ve snímku Daleko za sluncem (Far Beyond the Sun, 2015). Práci v Itibu lze doporučit všem, kteří chtějí zjistit, jak lze provozovat medicínu v jiných podmínkách něž jaké známe z našich končin.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zkušenosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2493x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22

Nukleární medicína v onkologii
.. tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních ra.. .. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj d..

Klinické doporučené postupy
.. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejné..

Histologie
.. tvořena s cílem umožnit studium této základní medicínské disciplíny neslyšícím studentům. Tato adaptace za..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné in..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s ..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí někol..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s ..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou ..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou 86 miliard dolarů. Jin..

Labyrinty v psychiatrii
.. nabyté při výuce, ale také dosavadní praktické zkušenosti. Na vybraných edukačních příkladech několika psyc..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki f..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuc..

Kapitoly z lékařské etiky
.. deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou seminářů pro menší st..

Analýza a klasifikace dat
.. o objektech obecné, zejména však biologické a medicínské podstaty. Příprava a vydání této publikace byly p..

Základy intenzivní medicíny
.. literatury a doplňovali je o své praktických zkušeností s danou problematikou. Plánujeme tento kurz dále ..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. 3 – 5 dnů po odběru vajíček. Dlouholeté zkušenosti podložené vědecko-výzkumnou činností se odráží v ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. novovzniknutých republikách bol pokus o ucelené medicínske poňatie a k tomu organizačne dobudovávaný nový sy..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dědičných chorob a stará se o jejich medicínské, sociální a psychologické aspekty. Klinická nebo ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. a efektivně. Za tímto účelem byly na základě zkušeností z předchozích realizací vytvořeny formuláře, do k..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. na důkazech je odlišný od standardního biomedicínského modelu. Sestra poskytuje holistickou péči, p.. .. Sestra musí využívat svých vlastních klinických zkušeností a na jejich základě aplikovat nalezené důkazy ve ..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. výtvorem autora na základě znalosti literatury i zkušeností z vlastní pitevní práce a v některých detailech s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].