Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry .. .. pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. .. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve 2... .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve 2.10.2019 k.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická d.. ..klíčová slova: posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická ..

Klinické doporučené postupy I a II
.. systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE I..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. jsou volně přístupné všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk p..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. rozdíly v jednotlivých elektrochirugických nástrojích při provádění totální laparoskopické hystere..

Rozhodovací stromy a lesy
.. však vždy dobré si uvědomit, že metoda je pouze nástroj, který může pomoci daný problém osvětlit, ale jej..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi sl..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. uplatnenie. Predstavuje výkonný a univerzálny nástroj pre tvorbu rôznych dokumentov, počnúc je..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. katastrof je efektívny riadiaci a výkonný nástroj zdravotného systému, využívajúci rozsiahlu metó..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. Pri ALK sa používa špeciálny trepanačný nástroj s cirkulárnou čepeľou, ktorým sa prereže rohovka ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. v různých publikacích často časově náročné a nástroj, který by je rychle a přehledně zpřístupnil na sí..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].