Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Jan Rybář, Sekáč Juraj, LF UK | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: glaukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tonometer | příloh: 2 | zobrazeno: 317x | publikováno: 11.5.2020

meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: teplota, pulz, dych, tlak, EKG | příloh: 10 | zobrazeno: 19027x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 7846x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus..

Extrémní stavy
.. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vys..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu (typy premenných, populácia, náhodný výb..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: konkordancia, príčiny nespolupráce pacienta, meranie a zlepšenie ..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vysk.. .. demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vysk..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn rozdíl ..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. mozgových komôr a zvýšenie vnútrolebkového tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry moz..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu ča..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. súperia s vedeckým prínosom obsahu, ktorého meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou.   O..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Cieľom diagnostiky v osteológii nie je len zmeranie kostnej denzity, ale komplexné zhodnotenie ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. jejich význam a interpretaci, měření kotníkových tlaků a některé technické aspekty metody. Autoři: Iva T..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. pH telových a prírodných tekutín, meranie pH pomocou pH metra, príprava acetátových tl..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště podrobně je rozebrána teorie měření EK..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. fóliou a aplikácii kontrolovaného podtlaku na lokalitu rany [2]. Aj napriek nespočetnému m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].