Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 1

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi
.. síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým pr.. .. 29.01 MB registrovaný uživatel – – Meshování kůže | 20.12.2010 11.62 MB registrovaný uživatel .. ..klíčová slova: autotransplantace, meshování, amputace,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].