Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Základy neuroanatomie a nervových drah

Základy neuroanatomie a nervových drah

Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro studenta medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki formátu, který usnadňuje orientaci uživatelům a zároveň umožňuje rychlou aktualizaci autorům.

 
autor: Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurochirurgie, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: nervová soustava, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 41933x | publikováno: 16.11.2007 | poslední úpravy: 4.4.2016

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej cieľom je zoznámiť učiteľov (aj študentov) lekárskych fakúlt s existujúcimi relevantnými metódami používanými na hodnotenie vedomostí, zručností, postojov a kompetencií študentov pregraduálneho stupňa (hlavne) medicínskeho vzdelávania na lekárskych fakultách v Európe aj v ostatnom svete.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotenie vedomostí a zručností študentov | příloh: 4 | zobrazeno: 1745x | publikováno: 2.2.2016

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in vitro se používá celá řada normálních i transformovaných buněk, pocházejících z lidských, zvířecích a rostlinných zdrojů. Množství studií bylo vypracováno s použitím buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kometové analýzy na příkladu sledování poškození DNA lidské leukemické buněčnélinie HL-60 způsobené oxidačním stresem. Financováno z GRANTU FRVŠ G3 1418/2006.

 
autor: Milena Matejovičová, Miroslav Dvořák, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk | příloh: 1 | zobrazeno: 6173x | publikováno: 15.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 56 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická b.. ..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových bu.. ..klíčová slova: Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových .. ..klíčová slova: Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových.. ..klíčová slova: iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neop..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. – – 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek – – .. .. 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdia 21.10.2015 1.18 MB ktokoľvek – – ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre.. .. dedičnosti  3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA  6 Izolácia ..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže .. ..klíčová slova: Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed,..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štú..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom pos..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti lé.. .. za pomocí většinou zevních fixatorů. Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales Ve výukovém t..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. nahrádza mikroglia. Výsledkom zbavenia nervových vláken svojich obalov spôsobuje poruchu prenosu v.. .. demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote mozgu, o.. .. nahrádza mikroglia. Výsledkom zbavenia nervových vláken svojich obalov spôsobuje poruchu prenosu v.. .. demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote mozgu, o..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. struktur nervového systému a základní anatomii nervových..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, a.. .. kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Z..

Magnetická rezonance
.. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Rohovka - 1.časť
.. - epitel má 5 radov plochých nerohovatejúcich buniek, stále sa doplňujú z radu zárodočných buniek, kto..

Spánkové poruchy dýchania
.. poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných ch..

Metody výzkumu a statistika
.. výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pr.. ..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá prom..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru b..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom pos..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího m..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších zn..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radio..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - gracilis lalokem z vnitřní strany stehna. Metoda je vhodná u pacientek, kdy není možno odebrat z p..

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny
.. študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi pred..

Nádory spojovky
.. na nádory vychádzajúce z melanocytárnych buniek (pigmentové) a nádory nemelanocytárne (n..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. študentom pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia aktuálne poznatky o mikroskopickej štruktúre a vý.. .. slezine, či objasnenie pôvodu fagocytujúcich buniek ľudského tela. Aj kvôli uvedeným skutočnostiam sm..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú n..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného k..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-l.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-l..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a t.. .. že existujú ešte ďalšie dobre definované skupiny buniek; z nich sa najprv objavili NK- a neskôr ..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje ř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolore..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].