Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Základy neuroanatomie a nervových drah

Základy neuroanatomie a nervových drah

Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro studenta medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki formátu, který usnadňuje orientaci uživatelům a zároveň umožňuje rychlou aktualizaci autorům.

 
autor: Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurochirurgie, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: nervová soustava, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 42673x | publikováno: 16.11.2007 | poslední úpravy: 4.4.2016

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej cieľom je zoznámiť učiteľov (aj študentov) lekárskych fakúlt s existujúcimi relevantnými metódami používanými na hodnotenie vedomostí, zručností, postojov a kompetencií študentov pregraduálneho stupňa (hlavne) medicínskeho vzdelávania na lekárskych fakultách v Európe aj v ostatnom svete.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotenie vedomostí a zručností študentov | příloh: 4 | zobrazeno: 1832x | publikováno: 2.2.2016

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in vitro se používá celá řada normálních i transformovaných buněk, pocházejících z lidských, zvířecích a rostlinných zdrojů. Množství studií bylo vypracováno s použitím buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kometové analýzy na příkladu sledování poškození DNA lidské leukemické buněčnélinie HL-60 způsobené oxidačním stresem. Financováno z GRANTU FRVŠ G3 1418/2006.

 
autor: Milena Matejovičová, Miroslav Dvořák, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk | příloh: 1 | zobrazeno: 6275x | publikováno: 15.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 57 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická b.. ..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových bu.. ..klíčová slova: Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových .. ..klíčová slova: Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových.. ..klíčová slova: iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neop..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. – – 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek – – .. .. 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdia 21.10.2015 1.18 MB ktokoľvek – – ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre.. .. dedičnosti  3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA  6 Izolácia ..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže .. ..klíčová slova: Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed,..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štú..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom pos..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti lé.. .. za pomocí většinou zevních fixatorů. Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales Ve výukovém t..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. nahrádza mikroglia. Výsledkom zbavenia nervových vláken svojich obalov spôsobuje poruchu prenosu v.. .. demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote mozgu, o.. .. nahrádza mikroglia. Výsledkom zbavenia nervových vláken svojich obalov spôsobuje poruchu prenosu v.. .. demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote mozgu, o..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. struktur nervového systému a základní anatomii nervových..

Magnetická rezonance
.. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, a.. .. kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Z..

Rohovka - 1.časť
.. - epitel má 5 radov plochých nerohovatejúcich buniek, stále sa doplňujú z radu zárodočných buniek, kto..

Spánkové poruchy dýchania
.. poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných ch..

Metody výzkumu a statistika
.. výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pr.. ..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá prom..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru b..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom pos..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího m..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších zn..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radio..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - gracilis lalokem z vnitřní strany stehna. Metoda je vhodná u pacientek, kdy není možno odebrat z p..

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny
.. študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi pred..

Nádory spojovky
.. na nádory vychádzajúce z melanocytárnych buniek (pigmentové) a nádory nemelanocytárne (n..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú n..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. študentom pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia aktuálne poznatky o mikroskopickej štruktúre a vý.. .. slezine, či objasnenie pôvodu fagocytujúcich buniek ľudského tela. Aj kvôli uvedeným skutočnostiam sm..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného k..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-l.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-l..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a t.. .. že existujú ešte ďalšie dobre definované skupiny buniek; z nich sa najprv objavili NK- a neskôr ..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje ř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolore..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].