Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in vitro se používá celá řada normálních i transformovaných buněk, pocházejících z lidských, zvířecích a rostlinných zdrojů. Množství studií bylo vypracováno s použitím buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kometové analýzy na příkladu sledování poškození DNA lidské leukemické buněčnélinie HL-60 způsobené oxidačním stresem. Financováno z GRANTU FRVŠ G3 1418/2006.

 
autor: Milena Matejovičová, Miroslav Dvořák, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk | příloh: 1 | zobrazeno: 6312x | publikováno: 15.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 55 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže .. ..klíčová slova: Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed,..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti lé.. .. za pomocí většinou zevních fixatorů. Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales Ve výukovém t..

Magnetická rezonance
.. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. – – 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek – – ..

Metody výzkumu a statistika
.. výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pr.. ..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá prom..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru b..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího m..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších zn..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových bu..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radio..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - gracilis lalokem z vnitřní strany stehna. Metoda je vhodná u pacientek, kdy není možno odebrat z p..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. Totální endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného k..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje ř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolore..

Medicína založená na důkazu
.. s odbornou literaturou MODUL 2A Metoda PICO MODUL 3 Systematické přehledy ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. LASIK na ľudskom oku bol vykonaný v roku 1989. Metóda LASIK sa stala dominantnou metódou pre korekciu ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. výsledkům. Je však vždy dobré si uvědomit, že metoda je pouze nástroj, který může pomoci daný problém ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je v súčasnej dob..

Základy anesteziologie
.. bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popula..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. v programu Statistica 8.11. Nearest neighbours metoda v programu Statistica 8.12. Asociační pravidla 8..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. [1]. V nasledujúcich piatich rokoch bola táto metóda v literatúre uvádzaná iba sporadicky. Va..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. preparátů barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. data zpracovat sofistikovanými segmentačními metodami a docílit tak optimálního 3D zobrazení, které b..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. medicína je na zobrazovacích a laboratorních metodách čím dál tím více závislá a tak jejich význam i ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. ..

Interaktivní výuka anatomie
.. pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na in..

Diagnostika karcinomu prsu
.. s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování č..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření ..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
.. poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].