Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4989x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, rukavice | příloh: 5 | zobrazeno: 7175x | publikováno: 10.12.2012 | poslední úpravy: 9.2.2015

podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Integrované vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF je strategie, zaměřená na snížení úmrtnosti, nemocnosti a invalidizace dětí a rovněž na zlepšení jejich růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo střední kojeneckou úmrtností. Strategie IMCI má tři složky zaměřené na: 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavními příčinami úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hlavních příčin úmrtí dětí ve světě: průjmová onemocnění, pneumonie, malárie, spalničky a malnutrice. Pro země s vysokým výskytem HIV/AIDS vyvinuly WHO a UNICEF v roce 2006 verzi zahrnující i tuto problematiku.

 
autor: Eva Kudlová | 1.LF UK | disciplína: Infektologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Archiv e-learningových objektů, Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: IMCI, dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, malnutrice | příloh: 1 | zobrazeno: 6228x | publikováno: 21.11.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 105 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. má rovnakú strukturu, obsahuje nasledujúce metodické časti – cieľ a obsah kapitoly; vlastný te..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou m..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a ma..

Horúčka
..Podklady k..

Arytmie - Prezezentace k PVP
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..Podklady k přednáškám o arytmiích jsou primárně určeny stu..

Psychosociální vývoj
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. podklady pro obor "Psychosociální vývoj", který .. .. podklady jsourozděleny podle jednotlivých přednášek takt..

Soubor přednášek z anatomie
..Podklady k.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Podklady k přednáškám z anatomie 6.2.2013 přístup řízen na..

Problematika transformácií leukoplakií
..Podklady k..

Gnatológia v prehľade
..Podklady k..

Infekční exantémová onemocnění
..Podklady k..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..Podklady k..

Choroby gingív
..Podklady k..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..Podklady k..

Počítače a zdraví
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..Podklady k..

Morbus Perthes
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
..Podklady k..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Automatické odsávání z povrchu Kofferdamu
..Podklady k..

Biologická psychiatrie
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. části jsou shrnuty některé experimenty (jejich podklady, výsledky a závěry) prováděné ve výzkumných labor..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..Podklady k..

Tubulointersticiální nefritidy
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video..

Chirurgie štítné žlázy
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Sekundární glomerulopatie
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
..Podklady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].