Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 26

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia k.. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely    2.1 ..

Aktuální genetika / Current Genetics
..klíčová slova: farmakogenetika, proteomika, experimentální modely..

Praktikum z patologické fyziologie
..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální modely..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
..klíčová slova: dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní fil..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykl..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v o..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. – – 7.Humanistické konceptuálne modely 14.12.2018 87.72 KB ktokoľvek – – ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz.. .. mini PACS serveru HP ProLiant. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kosti.. .. však dodať, že napriek tomu, že všetky naše modely sú reálne ľudské kosti, ich prezeranie v int.. ..klíčová slova: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D an..

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Statistické hodnocení biodiverzity
.. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku vyu..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. testovania vo výskume a interpretácia dát Modely analýzy variancie, korelačná analýza Poi..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim bu..

Syndroma caudae equinae discogenes

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. modelování 8.2.  Zobecněné lineární modely 8.3.  Regresní modelování v programu St..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].