Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 2932x | publikováno: 12.3.2015

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Představuje tak doplňkový zdroj aktuálních informací ke klasickým učebnicím oboru. Current Genetics is continually updated multimedia textbook devoted to timely topics in medical biology, genetics and genomics. The chapters are available in both Czech and English languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the field.

 
autor: Lucie Šedová, Ondřej Šeda, František Liška | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Lékařská genetika | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: genetika, genomika, farmakogenetika, proteomika, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 9700x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 16.4.2011

genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 4706x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6707x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. kdokoli – Předměty/kurzy Biologie a genetika 2 [B00360] Biologie a genetika 2 [B00360].. ..klíčová slova: genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika n.. ..klíčová slova: genetika, molekulární genetika, imunogenetika, m..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální in.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. .. struktury a funkce jednotlivých genů – molekulární a biochemická genetika, studium genomu, jeho .. .. MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní širo.. ..klíčová slova: onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie.. .. 21.9.2012 kdokoli – Pracoviště: Ústav molekulární a translační m..

Enzymy
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Metabolizmus proteinů
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgá.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární..

Metabolizmus lipidů
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu pato..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. výklad 1. Turnerův syndrom – portál Genetika. Seminární práce 2007. ht..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou př..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. BIOLOGICKÉ METÓDY  3 Genetika - náuka o dedičnosti  3 ..

Základy biologické psychiatrie
.. psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK. ..

Syndróm nepokojných nôh
.. syndrómu nepokojných Etiopatogenéza Genetika Klinický obraz Diagnostika ..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. spinocelulárního karcinomu, zejména poznatky na molekulární úrovni, poskytují základ pro vývoj nových metod s..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
..klíčová slova: příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, m..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Katedra labo.. ..klíčová slova: genetika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].