Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

 
autor: Ladislav Dušek, Jan Mužík, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: epidemiologie zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím | příloh: 2 | zobrazeno: 7737x | publikováno: 4.6.2012 | poslední úpravy: 6.6.2012

genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 2935x | publikováno: 12.3.2015

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Představuje tak doplňkový zdroj aktuálních informací ke klasickým učebnicím oboru. Current Genetics is continually updated multimedia textbook devoted to timely topics in medical biology, genetics and genomics. The chapters are available in both Czech and English languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the field.

 
autor: Lucie Šedová, Ondřej Šeda, František Liška | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Lékařská genetika | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: genetika, genomika, farmakogenetika, proteomika, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 9700x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 16.4.2011

genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 4707x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6708x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. kdokoli – Předměty/kurzy Biologie a genetika 2 [B00360] Biologie a genetika 2 [B00360].. ..klíčová slova: genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika n.. ..klíčová slova: genetika, molekulární genetika, imunogenetika, m.. ..klíčová slova: genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů..

Zhoubné nádory vulvy
.. méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léč.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací sítě MEFANET ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, .. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, riz..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich g.. .. spinocelulárního karcinomu, zejména poznatky na molekulární úrovni, poskytují základ pro vývoj nových metod s.. .. patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie.. .. pracující v oblasti molekulární biologie nádorů.. .. 21.9.2012 kdokoli – Pracoviště: Ústav molekulární a translační m..

Nukleární medicína v onkologii
.. klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich ch.. .. celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz bez ohledu na jejich ..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páte.. .. spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a o..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen ..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální in.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. .. struktury a funkce jednotlivých genů – molekulární a biochemická genetika, studium genomu, jeho .. .. MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní širo.. ..klíčová slova: onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Enzymy
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Metabolizmus proteinů
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému v..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgá.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární..

Metabolizmus lipidů
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrd.. .. seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického mon..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu pato..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. výklad 1. Turnerův syndrom – portál Genetika. Seminární práce 2007. ht..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. Méně často je endoprotéza možností řešení nádorů v oblasti kyčelního kloubu. Endoprotézy kyčle můž..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
.. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět tes..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou př..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v.. .. na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejsilnějším nezávislým prognostickým ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. BIOLOGICKÉ METÓDY  3 Genetika - náuka o dedičnosti  3 ..

Základy biologické psychiatrie
.. psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK. ..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka s..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].