Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6

Krev, atlas krevních elementů
..klíčová slova: leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. najdôležitejšie IFN-gama a IL-17. Tieto aktivujú monocyty a indukujú expresiu adhezívnych molekúl na en..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. a okrem NK-buniek sa vyskytuje aj v membránach monocytov, neutrofilov, podskupine CD8+ a gama/delta..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, j..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
..klíčová slova: buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..klíčová slova: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, tý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].