Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Dop..

Dysfunkční děložní krvácení
.. DEFINICE PATOFYZIOLOGIE VÝSKYT MORTALITA A MORBIDITA VĚK PŘÍČÍNY ANAMNÉZA FYZIK..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pacientů Regionální přehl.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se z..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně kle..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].