Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4443x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?

 Dlouhodobou stabilitu spoje mezi tvrdými zubními tkáněmi a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhotovené keramické a kompozitní rekonstrukce lze podpořit aplikací chlorhexidinu do vypreparované kavity před nanesením total-etch adheziv. V článku je popsán jak teoretický princip i klinické kroky.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: chlorhexidin, adhezní spoj, dentin, hybridní vrstva | příloh: 1 | zobrazeno: 2413x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 75 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
.. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% že.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, n..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
.. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% že.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, n..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. seznam režimů podle zvolených kritérií, kterými může být diagnóza, záměr léčby, linie léčby či konkré..

Základy anesteziologie
.. ale i operatérovi či diagnostikovi, který se tak může plně soustředit na prováděný výkon. Anest..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. systém 2 - Dýchací systém - Močový systém - Mužský pohlavný systém - Ženský pohlavný systém - End..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. ložiska, které je tímto proudem spáleno. RFA může být provedena jak miniinvazivním perkutánním či ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. které autor označil ze své strany jako hotové) a může studii přesunout do stavu APPROVED. Dummy ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. by je rychle a přehledně zpřístupnil na síti se může ukázat jako velmi užitečný i v každodenní klini..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i p..

Aneuryzma abdominální aorty
.. U pacientů alergických na kontrastní látku můžeme s výhodou využít vyšetření magnetickou rezon..

Virtuální mikroskop
.. Většina obrazů je anotována, takže uživatel si může aktivovat seznam znaků daného obrazu a a..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a..

Hypertextový atlas patologie
.. (číslované i nečíslované výčty). Kromě toho text může obsahovat další formátovací údaje (zvýrazněný te..

Automatický analytický systém MODULAR
.. případně robotizovaných linek. Příkladem může být modulární systém MODULAR firmy Roche. Exi..

Virtuální mikroskopický atlas
.. těchto stran dle svého zájmu. V úvodu strany si můžete zvolit, zda chcete pracovat se sadou..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukon..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. v oblasti kyčelního kloubu. Endoprotézy kyčle můžeme rozdělit na dva základní typy. Prvním typem js..

Kazuistika - Tungóza
.. incize. Video demonstruje případ u mladého muže po pobytu na Madagaskaru. Kožní myiáze vy..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. samostatná práce („Sexuální dysfunkce u mužů léčených antipsychotiky) a pro posluchače se záj..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením rete..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. standardně porozumí EBP a jak takové důkazy může co nejlépe využít. Ošetřovatelský přístup k pra..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správ..

Zkušební testy z pediatrie
.. student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splně..

Tříselný kanál
.. vrstvení a struktur tříselného kanálu, a může být proto užitečnou pomůckou nejen pro studium s..

Srdeční cyklus
.. animace vám pomůže k lepšímu porozumění průběhu jednotlivých fází s..

Psychoterapie
.. ovšem používá nejsystematičtěji a u řady poruch může být léčbou volby. Existuje asi 440 ps..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. obrazy jsou vybaveny popisem, uživatel si může aktivovat seznam patomorfologických znaků k j..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. didaktický prvek, pomocí kterého si uživatel může projít rozhodovací proces u akutního pacienta s ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. je uživateli nabídnuto několik odpovědí, přičemž může být jedna, ale také všechny správné. Didakticky ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].