Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 2

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. periférnych antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kont.. .. antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kon.. ..klíčová slova: mukociliárny klírens, antitusiká, e.. ..klíčová slova: klírens, antitusiká, ..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. ergometria. Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna fi..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].