Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Poranění páteře a míchy

Poranění páteře a míchy

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

 
autor: David Bludovský | LF UK Plzeň | disciplína: Neurochirurgie | klíčová slova: poranění páteře, poranění míchy, míšní léze, zlomeniny páteře, whiplash, SCIWORA | příloh: 1 | zobrazeno: 5062x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 18.11.2014

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 

nádory spojovky

Nádory spojovky

Primárne nádory spojovky sú relatívne vzácne.
Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je ostrá.                            

 

 
autor: Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígne nádory spojovky, benígne nádory spojovky, nemelanocytárne nádory spojovky, melanocytárne nádory spojovky, melanóm | příloh: 2 | zobrazeno: 4114x | publikováno: 31.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak musí být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se zaměřujeme především na současné přístupy chirurgické léčby, které dokumentujeme obrazovou dokumentací a filmovým materiálem.

 
autor: Jiří Bouda, Martin Pešek, Jan Chytra | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Zhoubné nádory, vulva | příloh: 1 | zobrazeno: 3195x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 22.4.2020

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária

Nejčastějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů ovária.

 
autor: Pavel Freitag | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: ovarium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, germinom, karcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, germinální nádory ovária | příloh: 1 | zobrazeno: 9637x | publikováno: 11.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

 
autor: Pavel Freitag | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: endometrium - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom endometria, karcinom vulvy, hormonoterapie, vulvektomie | příloh: 1 | zobrazeno: 10020x | publikováno: 11.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. .. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévn.. .. disku v bederní krajině (FBSS) a při nádorech míchy a páteře (včetně met.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity. Zvláštní pozornost je věnována d.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: degenerativní změny páteře, výhřez disku, nádory míchy a .. ..klíčová slova: degenerativní změny páteře, výhřez disku, nádory míchy a.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr.. ..klíčová slova: procesy v bílé hmotě, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity, degenerativní změny páteře, výh..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. .. bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traum.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. .. bolesti obsahuje postupy u postižení končení a páteře – diagnostiku a léčbu. Výukové texty týk.. ..klíčová slova: diagnostické, artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšn.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n.. ..klíčová slova: operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, deformity páteře, ..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
..ační w.. .. k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového a.. ..artin Krbec~autori.php?tid=115#Valér Džupa (.. .. uživatel – – 11. Kostní nádory | 25.11.2010 76 KB registrovaný uživatel – .. .. uživatel – – 18. Poranění páteře a míchy | 25.11.2010 80.5 KB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – – 6. Vrozená a získaná onemocnění páteře | 25.11.2010 74 KB registrovaný uživatel – .. ..klíčová slova: tra..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
..ální učební po.. .. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomo.. .. Rozkyda.. .. 2.22 MB kdokoli – Poranění páteře a míchy 23.9.2014 720.19 KB kdokoli – Porod.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. 23.9.2014 2.22 MB kdokoli – Poranění páteře a míchy 23.9.2014 720.19 KB kdokoli – .. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, po..

Poranění pánve a acetabula
..ální .. ..áznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve .. .. fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pán.. ..alér .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – – Kombinovaná poranění LS páteře a pánve, Z.Klézl, J.Štulík | 8.11.2010 28.16 MB r.. ..klíčová slova: pánve, sympozium..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. publikace a autorská .. ..á skripta "Základy neuroanatomie a nervových d.. .. Dubový~a.. .. strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy Zevní popis hřbetní míchy Spinální ne.. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kme.. ..klíčová slova: á soustava,.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Ko.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. ucha Choroby vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Oto.. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
..agogické .. ..á patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a p.. ..atiana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karc.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsní..

Karcinom endometria
.. zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o.. ..arcinom endometria je nejčastější gynekologickou ma.. ..avel Vlasák~autori.php?tid=84#Jiří Bo.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arcinom,..

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. 1. Nenádorové kožní choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. Der.. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. ..klíčová slova: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, der.. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..áška představuje karcinom děložního hrdla - celo.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ato přednáška je určena pro všechny studenty stud.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vulva, vagína, endometrium, trofoblastické nádory, mola hydatidosa, choriokarcinom, vulvární i.. ..klíčová slova: ancerózy, vulva, vagína, endometrium, t..

Vybrané kapitoly z neurologie
..ální video~kat-digitalni-video#Obrazové k.. .. epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dystonií, .. ..ádáme studentům medicíny celkem 12 vybraných kaz.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Hormonální léčba děložních myomů
.. myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba ch.. .. myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčb.. ..avel Tomeš~autori.php?tid=115#Jiří Bouda, Pavel Vl.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
..ální učební po.. ..ální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. .. neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míš.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ační video, dětská chirurgie, neu..

Onkologické ochorenia v detskom veku
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť štude.. ..Alexandra.. .. choroby Extrakraniálne solídne nádory Neskoré následky liečby onkologických pac.. .. text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po li.. ..klíčová slova: lymfómy, extrakraniálne solídne nádory.. ..klíčová slova: a, lymfómy, extrakraniálne solídne ná..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
..á.. .. výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění pr.. ..an Kamínek~autori.php?tid=22#Miroslav Mysliveček, P.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, V.. ..klíčová slova: ádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová t..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
..ální učební po.. .. dospělých. Projevit se tak mohou už poměrně malé nádory, označované jako mikroadenomy (do 10 mm). Naopak .. ..a se nachází v tureckém sedle. Skládá se ze dvou č.. ..áclav Vybíhal~autor-43138-vaclav-vybihal#Karel .. .. video se týká transnazální exstirpace adenomu hypofýzy. Na za.. ..klíčová slova: a, adenom, mikroadenom, makroadenom,..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. publikace a autorská .. .. textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19.. ..a Vargová~autor-22540-lenka-vargova#Ladislava .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory.. ..klíčová slova: v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie med..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a&n.. ..a Dražilová~autori.php?tid=385#Laura Gombošová, Mar.. .. pažeráka, Poruchy motility pažeráka a nádory pažeráka. Ochorenia žalúdka zahŕňajú Vredovú chor.. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a.. ..klíčová slova: ažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinic..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
..agogické .. ..a je internistický klinický odbor, ktorý sa za.. ..a Žilinská~autori.php?tid=475#Ivana D.. .. Eliminačné metódy Transplantácia obličky Nádory obličiek a močového mechúra  Prílohy: Príl.. .. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových cie.. ..klíčová slova: dialýza, transplantácia o..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
..ální učební po.. .. pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytv.. .. Novák~autor-73208-zdenek-novak#Ivo.. .. nově vybudovaným pracovištěm neurochirurgické kliniky LF MU FN .. .. neuroonkologie, degenerativní postižení páteře. 3. den je vyhrazen pro témata - poranění páteře .. ..klíčová slova: stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, ..

Hypertextový atlas fetální patologie
..ální učební po.. ..Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem ko.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. kapitola Patologie vícečetné gravidity, Vrozené nádory a Monstra. Rozpracováno je i téma patologie p.. ..ální patologie je samostatné odvětví patologie, kte.. ..klíčová slova: atologie, fetopatologie, fetus, neonatální, f..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. publikace a autorská .. .. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vi.. .. text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního ka.. .. Bulik~a.. ..ární karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké s.. ..klíčová slova: arcinom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
..ální učební po.. .. nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR.. .. Weinberger~a.. .. prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do .. .. souboru obsahujícího 3 samostatná videa je názorně demo.. ..klíčová slova: onkogynekologie, totální laparoskopická h..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
..ální učební po.. ..a rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 .. .. Weinberger~autor-179985-vit-weinberger#Luboš Minář, Petra Vi.. .. prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do .. ..ace u karcinomu děložního hrdla připadá v úvahu do .. ..klíčová slova: onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, ka..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
..álne pomôcky~clanky.php?s=Multimedia#Digitálne v.. .. deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si .. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Adriána Furdová, X.. .. LF UK a UN Bratislava Súvisiace články: Nádory spojovky Refrakčné chyby oka N.. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných s.. ..klíčová slova: á guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, si..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].