Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 9196x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Neurologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program | příloh: 1 | zobrazeno: 6563x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chir.. .. traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, o.. .. viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, .. .. vybrané kazuistiky k některým typům poranění. Náhlé příhody břišní Převážně obrazový materiál k někte.. .. kazuistiky k některým typům poranění. Náhlé příhody břišní Převážně obrazový materiál k některým typů.. .. poranění okruží, poranění bránice, poranění břišní stěny, poranění nadledviny, poranění při polyt.. ..klíčová slova: obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojo.. ..klíčová slova: traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, .. ..klíčová slova: viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, pla..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zv.. .. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Chirurgie štítné žlázy
.. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
..klíčová slova: trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s ob..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace (ICM), záněty mo..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to ne..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. peritoneální katétr, který je zaveden do dutiny břišní, kde se nadbytečný mok v..

Urgentná medicína pre medikov
.. etape Akútne stavy v psychiatrii Náhle príhody brušné Úrazy Právne minimum Prílohy: .. .. etape Akútne stavy v psychiatrii Náhle príhody brušné Úrazy Právne minimum Prílohy: Príloha ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. 5 cm) nebo tzv. rychle rostoucího AAA. Výduť břišní aorty je typickým multifaktoriálním onemocněním. ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. oblasti. Katastrofou sa rozumie vážna udalosť - náhle alebo pomaly vzniknutá – takého rozsahu, ž..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie s ob..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody jako nejčastější příčina jednorázové poruchy kogn..

eOtorinolaryngologie
.. 9.10.32 Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé idiopatické percepční nedoslýchavosti (IX..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dna a hlediska vztahu k dutým orgánům dutiny břišní. Obr. 4: 3D virtuální realita III. mozkové ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].