Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Atlas histologie tvrdých tkání
..klíčová slova: nedemineralizované mikroskopické .. ..klíčová slova: mikroskopické.. ..klíčová slova: mikroskopické preparáty..

Histologický atlas LF MU
.. určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF .. .. cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly na Ú.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty,..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako .. ..klíčová slova: embryologie, embryologické preparáty..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. siete MEFANET – Kardiovaskulárny systém - preparáty 27.11.2009 7.41 MB používateľ vzdelávacej siete M.. ..klíčová slova: orgány, embryológia, preparáty..

Cévy břicha a pánve
.. břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové sn..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sít..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i his.. .. systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i hi..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. při přednáškách z embryologie i embryologické preparáty studované během praktických cvičení.Přílohy: Příl..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i his.. .. byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i histologických obr..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a dop..

Virtuální mikroskopický atlas
.. běžnou součástí webových prohlížečů). Virtuální preparáty jsou volně přístupné a lze je prohlížet z libov.. ..klíčová slova: atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický a..

Procvičení histologických preparátů
.. a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědí. Preparáty jsou pouštěny v náhodném pořadí a mohou se opako.. ..klíčová slova: preparáty,..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. V těchto případech je nutné podat celkově preparáty pětimocného antimonu nebo Amfotericin B.Přílohy: ..

Obecná histologie
.. je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského ..

Topografie horní a dolní končetiny
.. videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každ..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy ..

Virtuální mikroskop
.. vzájemnou provázanost morfologie makroskopické i mikroskopické s klinickými obrazy. Ukázky Odkazy: Odkaz D..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].