Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny,.. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny,..

Fyziologie smyslů
.. depolarizace (membránové napětí je méně negativní) nebo hyperpolarizace (membránové napětí je více ..

Termoterapie
.. teplo odvádíme, ochlazujeme tělo a jedná se o negativní termoterapii. Termoterapii používáme např. pro pr.. ..klíčová slova: chlad, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, termoterapie částečná a celková, te..

Metody celulárních separací
.. protilátky, která pak umožňuje pozitivní nebo negativní selekci požadovaných buněk na magnetické koloně. ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. jeho řešení a výsledky 9.2.  Načtení dat a selekce významných genů: část 1, část 2 9.3.  ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. o EBP a její strategii, špatné pochopení a negativní pohled na výzkum a EBP, konzervativní přístup k E..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].