Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy neuroanatomie a nervových drah

Základy neuroanatomie a nervových drah

Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro studenta medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki formátu, který usnadňuje orientaci uživatelům a zároveň umožňuje rychlou aktualizaci autorům.

 
autor: Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurochirurgie, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: nervová soustava, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 42855x | publikováno: 16.11.2007 | poslední úpravy: 4.4.2016

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
autor: Mikuláš Mlček | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie, Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: Autonomic Nervous system, sympathetic, parasympathetic, Physiological regulations, Neural control, Neurophysiology | příloh: 1 | zobrazeno: 6307x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | příloh: 3 | zobrazeno: 2949x | publikováno: 26.10.2012 | poslední úpravy: 29.10.2012

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

Tato práce je koncipována jako přehledný výukový text o technice MR zobrazení tenzorů difuze využité v oblasti zobrazení centrálního nervového systému. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných aplikací.

 
autor: Miloš Keřkovský, Jaroslav Tintěra | LF MU | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, traktografie | příloh: 1 | zobrazeno: 4699x | publikováno: 6.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2014

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 2877x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014

Nervus vagus

Nervus vagus

Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb.
Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slova vagus. Od tohto slovného základu možno odvodiť aj slovo vague (vágny, nejasný, neurčitý, hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom období však došlo k významnému posunu v poznaní funkcií nervus vagus. Asi najväčšiu zásluhu na tom má štúdium mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa signalizácia prenášaná aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus podieľa na neuro-imunitných reguláciách. Modulačné pôsobenie centrálneho nervového systému na činnosť imunitných buniek, ktoré sprostredkováva nervus vagus, zohráva dôležitú úlohu nielen v regulácii fyziologických funkcií organizmu, ale významne sa tento vplyv prejavuje aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, neurologické a psychiatrické choroby).

 
autor: Boris Mravec, Katarína Ondičová | LF UK v Bratislave | disciplína: Endokrinologie, metabolismus, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Nervus vagus, choroba | příloh: 1 | zobrazeno: 1739x | publikováno: 29.3.2018 | poslední úpravy: 3.4.2018

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost sympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících sympatikus. 

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové weby, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta blokátory | příloh: 1 | zobrazeno: 493x | publikováno: 11.6.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost parasympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících parasympatikus.

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, parasympatomimetika | zobrazeno: 488x | publikováno: 11.6.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 34 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana
.. negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana. .. ..klíčová slova: účinek, bloudivý nerv..

Fyziologie smyslů
.. více negativní). Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik a..

Neurooftalmológia
.. sa zameriava na choroby nervového systému, ktoré ovplyvňujú videnie, kontrolu .. .. Neuroophthalmology - Diseases of the Optic Nerve and the Visual.. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský glauk.. .. I - kap3: Choroby sítnice a zrakového nervu u dětí 30.7.2008 240.09 KB uživatel vzdělávací s.. ..klíčová slova: víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, glaukom, retinopatie..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vy.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mích..

Základy anatómie oka pre medikov
.. bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) .. ..klíčová slova: cievovka, šošovka, sietnica, sklovec, zrakový nerv, očná guľa, štruktúra, vnútroočné štruktúry, očni..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia o.. ..klíčová slova: dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. jednotlivých orgánových systémů: centrálního nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest moč..

Základy anesteziologie
.. anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, dosáhneme k..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. - Endokrinný systém - Koža a mliečna žľaza - Nervový systém - Zmyslový systém Výučbový materiál b..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. pro témata - poranění páteře a periferních nervů a úžinové syndromy. Veškerá výuka je provázána s..

Úvod do biologické psychiatrie
.. systémech uplatňujících se při přenosu nervového signálu. Následuje stručný výklad poznatků o..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. a poškodzujúce faktory dýchacích ciest a pľúc. Nervové zakončenia v dýchacích orgánoch. Kašeľ - dobrý..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. publikoval v letech 2004-2006. Synaptický přenos nervového signálu; hypotézy poruch nálady; ant..

Kapitoly z ortopedie
.. operační léčby závisí na dynamice rozvoje nervového postižení. Výukový text Osteoporóza obsah..

Biologická psychiatrie
.. duševních poruchách je změněn normální přenos nervového signálu, a to zvláště v oblasti chemických s.. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. - Chrupka - Kostné tkanivo - Svalové tkanivo - Nervové tkanivo - Krv Výučbový materiál bol prip.. ..klíčová slova: chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tká.. ..klíčová slova: nervový systém, struktura, d..

Anatomical Dissection - Introduction to dissection course
.. to not damaging to the superficially located nerves and vessels. After removal of the skin.. ..klíčová slova: of the subcutis, dissection of muscles, vessels, nerv..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. k poškození povrchově probíhajících cév a nervů. Po odkrytí kůže je třeba vyhledat v podkožním v.. ..klíčová slova: řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, nerv..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepo.. .. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepo..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci sy..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a opt..

Rohovka - 1.časť
.. má aj kyslík z okolitého vzduchu. Senzitívne nervové zásobenie rohovky je cez nn. ciliares longi (..

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství
.. svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farma..

Histologie
..klíčová slova: pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev, he..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. syndromem, s esenciálním třesem, s onemocněním nervosvalového přenosu, epilepsií, demyelinizačním one..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. příslušné a adekvátní radikality- typ A, B, C1 (nerve sparing), C2 a D. Standardní stagingová operace ..

Stres a adaptácia
.. ktorý sa venoval štúdiu účasti sympatikového nervového systému v udržiavaní homeostázy a klas..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].