Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | příloh: 3 | zobrazeno: 3053x | publikováno: 26.10.2012 | poslední úpravy: 29.10.2012

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: information system, hospital, health record, patient record | příloh: 15 | zobrazeno: 10941x | publikováno: 18.3.2011 | poslední úpravy: 27.11.2020

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | příloh: 1 | zobrazeno: 4607x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014

Automatický analytický systém MODULAR

Automatický analytický systém MODULAR

Videzáznam popisuje činnosti automatického biochemického analytického systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a jednoho imunochemického modulu. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem.  Délka videa 4 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, Modular | příloh: 1 | zobrazeno: 5793x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
autor: Mikuláš Mlček | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie, Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: Autonomic Nervous system, sympathetic, parasympathetic, Physiological regulations, Neural control, Neurophysiology | příloh: 1 | zobrazeno: 6400x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém da Vinci je horkou světovou novinkou v miniinvazivních operačních přístupech. Výrazně zdokonaluje a posunuje možnosti stávajících laparoskopických technik. Není možno ho považovat za pouhou nadstavbu a zdokonalení, ale za zcela nový přístup. Robotická technologie umožnuje pracovat chirurgům za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika limituje.

 
autor: Leopold Rotter, Pavel Ventruba, Igor Crha, Robert Hudeček, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: da Vinci, gynekologická operativa, robotický systém | příloh: 1 | zobrazeno: 9952x | publikováno: 2.4.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 5494x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Heart and respiratory system - study quide

Heart and respiratory system - study quide

This study guide has been prepared for medical students as a basic educational material for the anatomy practicals and anatomy exam. The first chapter provides introduction to the cardiovascular system, the heart and basic description of the circulations. The second chapter deals with the organs of respiratory system.
The text is fulfilled by the photographs of formalin fixed cadaveric preparates used during the anatomy practicals in our department, however, it is necessary combine the study with using of anatomy atlases (Sobotta´s, Gray´s, Gilroy ´s or Netter´s atlas of human anatomy). Several figures of joints and ligaments are retrieved from public domein of Gray´s Anatomy of human Body (1918) and Servier Medical Art. The last part of the study guide contains a set of review questions which can help the students to check their knowledge. We hope you will find this study guide useful material for your individual stud and review.

 
autor: Desanka Výbohová, Gabriela Hešková, Yvetta Mellová | JLF UK v Martine | disciplína: Anatomie | kategorie: Educational works, University for seniors | klíčová slova: heart, respiratory system | příloh: 4 | zobrazeno: 992x | publikováno: 13.12.2019 | poslední úpravy: 16.12.2019

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | LF MU | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Pneumatický systém, spánková kost | příloh: 1 | zobrazeno: 16218x | publikováno: 13.8.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 516x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.9.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 62 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 29

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, kli.. ..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické v..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důr.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, n.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, ..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. - Endokrinný systém - Koža a mliečna žľaza - Nervový systém - Zmyslový systém   Výučbový mater.. .. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systé.. .. a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný s..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení rece.. ..klíčová slova: farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, .. ..klíčová slova: farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika,..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. struktur nervového systému a základní anatomii nervových.. .. vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popi.. ..klíčová slova: nervový systém, struktura, .. ..klíčová slova: systém, struktura,..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení rece.. .. Licence Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus 10.6.2020 kdokoli –.. ..klíčová slova: farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta .. ..klíčová slova: farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení ko.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. MB registered user – – digestive system evaluation | 16.11.2010 20.81 MB registered user..

Biologická psychiatrie
.. úplně jasná. Studovány jsou hlavně modelové systémy a studie převážně probíhají z etických důvodů u .. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový.. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový ..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná od.. ..klíčová slova: imunitný systém, alergia,..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učebn.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zá..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Uká..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoz.. .. myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Pre.. .. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoz.. .. myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Pre..

Základy elektrofyziologie srdce
..klíčová slova: srdeční systém..

MedicalMedia.eu
.. v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci cit..

Těhotenství a chlopenní vady
..klíčová slova: kardiovaskulární systém, chlopenní ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. K získání obrázků s vysokým rozlišením je třeba systém schopný skládání větších celků z menších komponen..

Blood taking
.. blood. Emphasis is laid on the use of the closed system of blood taking. Mention is made of the..

Přehled lymfatického systému
.. citlivé [?] Licence přehled lymfatického systému 10.3.2015 909.5 KB uživatel vzdělávací sítě MEFA.. ..klíčová slova: systém, lymfatické ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické a..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. Ve čtvrté kapitole je stručně objasněn systém Maple, který je provozován Masarykově univerzitě .. .. i odkazy na velmi kvalitní, uživatelsky pohodlný systém, který je k dispozici formou freeware zdarma, je ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeos..

Oko a oční vady
.. stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), ..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. hlavních cílů tohoto ošetření je dezinfekce systému kořenových kanálků. Většina výplachových ro..

Automatizace v klinické biochemii
.. vyšetření moče) a automatický analytický systém..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komun.. .. popri sebe existujúce a používané klasifikačné systémy. Prvým z nich je klasifikačný systém Svetovej zd..

Imunologie VŠ lékařství
.. jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální a.. .. sítě MEFANET – Regionalizace imunitního systému 26.8.2014 972.45 KB uživatel vzdělávací sítě MEF.. ..klíčová slova: alergologie, imunitní systém, obranyschopnost,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].